Pavel Karen

Bilde av Pavel Karen
English version of this page
Telefon +47 22855590
Rom ØU 82
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 26 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1033 0315 Oslo

Faglige interesser, temaer

 • Uorganisk kjemi og krystallografi.
 • Metalloksider med fraksjonelle valenser.
 • Mindre vanlige kombinasjoner av egenskaper: imot halfmetallisk ferromagnet.
 • Hvordan struktur påvirker faseoverganger til valensavhengige tilstander: valensmiksingstemperatur, supraledningstemperatur.
 • Mindre vanlige sammensetningskombinasjoner: karbider-oksider som pseudonitrider, nitrider-fluorider som pseudooksider.
 • Oksidmaterialer med uvanlige egenskaper: høy ledningsevne, fotokatalyse.

Faglige interesser, metoder

 • Synteser av nye forbindelser under mindre vanlige temperatur- og redoksforhold.
 • Presis valenskontroll i inskuddsmetalloksider.
 • Strukturbestemmelser fra synkrotronrøntgen- og nøytrondiffraksjon.
 • Mössbauer spektroskopi for valens- spin- og koordinasjonstilstander (i samarbeid).
 • Magnetiske, elektriske og termiske egenskaper (i samarbeid).

Undervisning

Bakgrunn

 • Stillinger knyttet til UiO: Professor, førsteamanuensis, forsker, stipendiat.
 • Tidligere stillinger: Førsteamanuensis, University of Chemical Technology, Prague.

Priser

 • Årets lærebok 1987 (University of Chemical Technology, Prague)
 • 1. plass i nasjonal kjemiolympiade i 1966

Verv

 • IUPAC, tilknyttet medlem Division II, Inorganic Chemistry
 • IUPAC, medlem i Interdivisional Committee on Terminology, Nomenclature and Symbols
 • Medlem i International Centre for Diffraction Data
 • Medlem i NKS utvalg for nomenklatur

Samarbeid

Et omfattende samarbeid i Finland og USA

Prosjekter

IUPAC project Toward a Comprehensive Definition of Oxidation State

IUPAC project Toward a Comprehensive Definition of Valence

Emneord: Uorganisk kjemi, Krystallografi, Faseoverganger og fasediagrammer

Publikasjoner

 • Linden, J; Lindroos, F. & Karen, Pavel (2017). Orbital occupancy evolution across spin- and charge-ordering transitions in YBaFe2O5. Journal of Solid State Chemistry.  ISSN 0022-4596.  252, s 119- 128 . doi: 10.1016/j.jssc.2017.04.036 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Görbitz, Carl Henrik; Karen, Pavel; Dusek, Michal & Petricek, Vaclav (2016). An exceptional series of phase transitions in hydrophobic amino acids with linear side chains. IUCrJ.  ISSN 2052-2525.  3, s 341- 353 . doi: 10.1107/S2052252516010472
 • Karen, Pavel; McArdle, Patrick & Takats, Josef (2016). Comprehensive definition of oxidation state (IUPAC Recommendations 2016). Pure and Applied Chemistry.  ISSN 0033-4545.  88, s 831- 839 . doi: 10.1515/pac-2015-1204 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gorbitz, Carl Henrik & Karen, Pavel (2015). Twin displacive phase transitions in amino acid quasiracemates. Journal of Physical Chemistry B.  ISSN 1520-6106.  119(15), s 4975- 4984 . doi: 10.1021/acs.jpcb.5b01483
 • Karen, Pavel (2015). Oxidation state, a long-standing issue!. Angewandte Chemie International Edition.  ISSN 1433-7851.  54(16), s 4716- 4726 . doi: 10.1002/anie.201407561
 • Jantsky, Laurent; Okamoto, Hiroshi; Thomas, Michael; Karen, Pavel; Hauback, Bjørn; Rosseinsky, Matthew J & Fjellvåg, Helmer (2014). Complex Magnetic Behavior in the PrSr3(Fe1–xCox)3O10−δ n = 3 Ruddlesden–Popper-Type Solid Solution with High Valent Cobalt and Iron. Chemistry of Materials.  ISSN 0897-4756.  26(2), s 886- 897 . doi: 10.1021/cm400394c
 • Karen, Pavel; McArdle, Patrick & Takats, Josef (2014). Toward a comprehensive definition of oxidation state (IUPAC Technical Report). Pure and Applied Chemistry.  ISSN 0033-4545.  86(6), s 1017- 1081 . doi: 10.1515/pac-2013-0505
 • Lindé, Johan Kaarle Mikael; Lindroos, F. & Karen, Pavel (2014). Iron orbital occupancies upon valence mixing of charge-ordered GdBaFeIIFeIIIO5. Hyperfine Interactions.  ISSN 0304-3843.  226(1-3), s 329- 339 . doi: 10.1007/s10751-013-0973-8
 • Olsen, Jørn Eirik; Karen, Pavel; Sørby, Magnus Helgerud & Hauback, Bjørn (2014). Effect of chloride substitution on the order-disorder transition in NaBH4 and (NaBD4)-B-11. Journal of Alloys and Compounds.  ISSN 0925-8388.  587, s 374- 379 . doi: 10.1016/j.jallcom.2013.10.171 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lindén, J. & Karen, Pavel (2012). Modeling hyperfine parameters observed from the charge-ordered to valence-mixed state of NdBaFe2O5. Journal of Physics: Condensed Matter.  ISSN 0953-8984.  24(37) . doi: 10.1088/0953-8984/24/37/376002
 • Linden, J & Karen, Pavel (2010). NdBaFe2O5+w and steric effect of Nd on valence mixing and ordering of Fe. Journal of Solid State Chemistry.  ISSN 0022-4596.  183(11), s 2703- 2713 . doi: 10.1016/j.jssc.2010.09.012
 • Andersson, K. Kristoffer & Karen, Pavel (2009). Mössbauer Spectroscopy in the Nordic countries; University of Oslo. Mössbauer Effect Reference and Data Journal.  ISSN 0163-9587.  32(1), s 34- 36 Vis sammendrag
 • Seibel, HA; Karen, Pavel; Wagner, TR & Woodward, PM (2009). Synthesis and characterization of color variants of nitrogen- and fluorine-substituted TiO2. Journal of Materials Chemistry.  ISSN 0959-9428.  19(4), s 471- 477 . doi: 10.1039/b815758h
 • Woodward, PM; Goldberger, J; Stoltzfus, MW; Eng, HW; Ricciardo, RA; Santhosh, PN; Karen, Pavel & Moodenbaugh, AR (2008). Electronic, magnetic, and structural properties of Sr2MnRuO6 and LaSrMnRuO6 double perovskites. Journal of The American Ceramic Society.  ISSN 0002-7820.  91, s 1796- 1806 . doi: 10.1111/j.1551-2916.2008.02412.x
 • Chang, S; Karen, Pavel; Hehlen, MP; Trouw, FR & McQueeney, RJ (2007). Damping of antiferromagnetic spin waves by valence fluctuations in the double layer perovskite YBaFe2O5. Physical Review Letters.  ISSN 0031-9007.  99 . doi: 10.1103/PhysRevLett.99.037202
 • Karen, Pavel; Gustafsson, K & Linden, J (2007). EuBaFe2O5: Extent of charge ordering by Mossbauer spectroscopy and high-intensity high-resolution powder diffraction. Journal of Solid State Chemistry.  ISSN 0022-4596.  180 . doi: 10.1016/j.jssc.2006.09.021
 • Karen, Pavel; Gustafsson, K & Linden, J (2007). EuBaFe2O5+w: Valence mixing and charge ordering are two separate cooperative phenomena. Journal of Solid State Chemistry.  ISSN 0022-4596.  180, s 148- 157 . doi: 10.1016/j.jssc.2006.09.031
 • Karen, Pavel (2006). Nonstoichiometry in oxides and its control. Journal of Solid State Chemistry.  ISSN 0022-4596.  179, s 3167- 3183 . doi: 10.1016/j.jssc.2006.06.012
 • Karen, Pavel; Moodenbaugh, AR; Goldberger, J; Santhosh, PN & Woodward, PM (2006). Electronic, magnetic and structural properties of A(2)VMoO(6) perovskites (A = Ca, Sr). Journal of Solid State Chemistry.  ISSN 0022-4596.  179 . doi: 10.1016/j.jssc.2006.04.013
 • Linden, J; Karen, Pavel; Nakamura, J; Karppinen, M & Yamauchi, H (2006). Transport and magnetotransport properties across the two-step Verwey transition in BaGdFe2O5+w. Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics.  ISSN 1098-0121.  73 . doi: 10.1103/PhysRevB.73.064415 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Karen, Pavel; Suard, Emmanuelle & Fauth, Francois (2005). Crystal Structure of Stoichiometric YBa2Fe3O8. Inorganic Chemistry.  ISSN 0020-1669.  44, s 8170- 8172 . doi: 10.1021/ic048746b
 • Karen, Pavel; Suard, Emmanuelle; Fauth, Francois & Woodward, Patrick M. (2004). YBaMnCoO5; neither valence mixed nor charge ordered. Solid State Sciences.  ISSN 1293-2558.  6(11), s 1195- 1204 . doi: 10.1016/j.solidstatesciences.2004.06.010
 • Lindén, Johan; Karen, Pavel; Yamauchi, Hisao & Karppinen, Maarit (2004). Exploring the Verwey-Type Transition in GdBaFe2O5+w Using 57Fe Moessbauer Spectroscopy. Hyperfine Interactions.  ISSN 0304-3843.  156/157(1-4), s 321- 325 . doi: 10.1023/B:HYPE.0000043248.99004.65
 • Lindén, Johan; Karen, Pavel; Yamauchi, Hisao & Karppinen, Maarit (2004). Valence mixing, separation and ordering in double-cell perovskite GdBaFe2O5+w. Journal of Magnetism and Magnetic Materials.  ISSN 0304-8853.  272-276, s E267- E268 . doi: 10.1016/j.jmmm.2003.11.181
 • Karen, Pavel (2004). Chemistry and thermodynamics of the twin charge-ordering transitions in RBaFe2O5+w series. Journal of Solid State Chemistry.  ISSN 0022-4596.  177, s 281- 292 . doi: 10.1016/j.jssc.2003.08.011
 • Moritomo, Y; Hanawa, M; Xu, S; Ishikawa, H; Ohishi, Y; Kato, K; Honma, T; Karen, Pavel; Karppinen, M & Yamauchi, H (2004). Pressure effects on the charge-ordering transition of BaYCo2O5.0. Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics.  ISSN 1098-0121.  69, s art. no.- 134118 . doi: 10.1103/PhysRevB.69.134118 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nakamura, J; Karppinen, M; Karen, Pavel; Linden, J & Yamauchi, H (2004). Isovalent-substitution effect on the Verwey-type transition in the A-site-ordered double perovskite (Ba,Sr)RFe2O5. Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics.  ISSN 1098-0121.  70 . doi: 10.1103/PhysRevB.70.144104 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Huang, Q. Z.; Karen, V. L.; Santoro, A.; Kjekshus, Arne; Lindén, Johan; Pietari, T. & Karen, Pavel (2003). Substitution of Co3+ in YBa2Fe3O8. Journal of Solid State Chemistry.  ISSN 0022-4596.  172, s 73- 80 . doi: 10.1016/S0022-4596(02)00122-6
 • Karen, Pavel (2003). Effects of oxygen nonstoichiometry and of its distribution on Verwey-type transitions and structure of GdBaFe2O5+w. Journal of Solid State Chemistry.  ISSN 0022-4596.  170, s 9- 23 . doi: 10.1016/S0022-4596(02)00008-7
 • Karen, Pavel; Kjekshus, Arne; Huang, Q.; Karen, V. L.; Lynn, J. W.; Rosov, N.; Natali Sora, I. & Santoro, A. (2003). Neutron powder diffraction study of nuclear and magnetic structures of oxidized and reduced YBa2Fe3O8+w. Journal of Solid State Chemistry.  ISSN 0022-4596.  174, s 87- 95 . doi: 10.1016/S0022-4596(03)00180-4
 • Woodward, Patrick M. & Karen, Pavel (2003). Mixed valence in YBaFe2O5. Inorganic Chemistry.  ISSN 0020-1669.  42(4), s 1121- 1129 . doi: 10.1021/ic026022z
 • Woodward, Patrick M.; Suard, Emmanuelle & Karen, Pavel (2003). Structural tuning of charge, orbital, and spin ordering in double-cell perovskite series between NdBaFe2O5 and HoBaFe2O5. Journal of the American Chemical Society.  ISSN 0002-7863.  125, s 8889- 8899 . doi: 10.1021/ja034813
 • Karen, Pavel; Woodward, Patrick M.; Santhosh, P.N.; Vogt, Tom; Stephens, P.W. & Pagola, S. (2002). Verwey transition under oxygen loading in RBaFe2O5+w (R = Nd and Sm). Journal of Solid State Chemistry.  ISSN 0022-4596.  167, s 480- 493 . doi: 10.1006/jssc.2002.9665 Vis sammendrag
 • Karen, Pavel; Woodward, Patrick M.; Lindén, Johan; Vogt, Tom; Studer, Andrew & Fischer, Peter (2001). Verwey transition in mixed-valence TbBaFe2O5: Two attempts to order charges. Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics.  ISSN 1098-0121.  64(21), s 214405/1- /14 . doi: 10.1103/PhysRevB.64.214405 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Karen, Pavel; Kjekshus, Arne; Huang, Q.; Karen, V. L.; Mighell, A. D. & Santoro, A. (2000). Neutron powder diffraction study of the crystal structure of the oxycarbonate phase YBa2Cu2.85(CO3)0.15O6.73. Physica. C, Superconductivity.  ISSN 0921-4534.  336, s 279- 286 . doi: 10.1016/S0921-4534(00)00275-6
 • Vogt, Tom; Woodward, Patrick M.; Karen, Pavel; Hunter, B.A.; Henning, P. & Moodenbaugh, A.R. (2000). Low to High Spin-State Transition Induced by Charge Ordering in Antiferrimagnetic YBaCo2O5. Physical Review Letters.  ISSN 0031-9007.  84(13), s 2969- 2972 . doi: 10.1103/PhysRevLett.84.2969 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Karen, Pavel; Kjekshus, Arne; Huang, Q. & Karen, V. L. (1999). The Crystal Structure of Magnesium Dicarbide. Journal of Alloys and Compounds.  ISSN 0925-8388.  282, s 72- 75 . doi: 10.1016/S0925-8388(98)00828-7 Vis sammendrag
 • Karen, Pavel & Woodward, Patrick M. (1999). Synthesis and Structural Investigations of the Double Perovskites REBaFe<SUB>2</SUB>O<SUB>5+w</SUB> (RE = Nd, Sm). Journal of Materials Chemistry.  ISSN 0959-9428.  9, s 789- 797 . doi: 10.1039/A809302D
 • Lindén, Johan; Karen, Pavel; Kjekshus, Arne; Miettinen, J. & Karppinen, Maarit (1999). Partial Oxygen Ordering in Cubic Perovskite REBa2Fe3O8+w (RE= Gd, Eu, Sm, Nd). Journal of Solid State Chemistry.  ISSN 0022-4596.  144, s 398- 404 . doi: 10.1006/jssc.1999.8178
 • Lindén, Johan; Karen, Pavel; Kjekshus, Arne; Miettinen, J.; Pietari, T. & Karppinen, Maarit (1999). Valence State Mixing and Separation in SmBaFe2O5+w. Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics.  ISSN 1098-0121.  60(22), s 15251- 15260 . doi: 10.1103/PhysRevB.60.15251 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Karen, Pavel; Harlow, R.L.; Li, Z.; Meenan, P & Parziale, P.A. (1998). The crystal structure of 2-amino-4,6-dihydroxypyrimidine determined from powder X-ray synchrotron diffraction. Acta Chemica Scandinavica.  ISSN 0904-213X.  52, s 1051- 1055 . doi: 10.3891/acta.chem.scand.52-1051
 • Karen, Pavel; Kjekshus, Arne; Huang, Q; Lynn, J.W.; Rosov, N.; Natali-Sora, I.; Karen, V.L.; Mighell, A.D. & Santoro, A. (1998). Neutron and X-ray powder diffraction study of REBa2Fe3O8+w phases. Journal of Solid State Chemistry.  ISSN 0022-4596.  136, s 21- 33 . doi: 10.1006/jssc.1997.7636
 • Karen, Pavel & Norby, Truls Eivind (1998). La1−xBaxCr1−yTiyO3 with varied oxygen content. Journal of the Electrochemical Society.  ISSN 0013-4651.  145, s 264- 269 . doi: 10.1149/1.1838245
 • Karen, Pavel & Woodward, Patrick M. (1998). Liquid-mix disorder in crystalline solids; ScMnO3. Journal of Solid State Chemistry.  ISSN 0022-4596.  141, s 78- 88 . doi: 10.1006/jssc.1998.7918
 • Linden, Johan; Kjekshus, Arne; Karen, Pavel; Miettinen, J. & Karppinen, Maarit (1998). A 57Fe Mössbauer study of REBa2Fe3O8+w triple perovskites with varied oxygen content (RE = Dy, Er and Y). Journal of Solid State Chemistry.  ISSN 0022-4596.  139, s 168- 175 . doi: 10.1006/jssc.1998.7828
 • Lindén, Johan; Lippmaa, Mikk; Kjekshus, Arne; Karen, Pavel & Karppinen, Maarit (1998). A 57Fe Mössbauer study of the cubic perovskite-type phase LaBa2Fe3O8+w (−0.20 < w < 0.83). Journal of Solid State Chemistry.  ISSN 0022-4596.  s 87- 97 . doi: 10.1006/jssc.1998.7757
 • Woodward, Patrick M.; Vogt, Tom; Cox, D. E.; Arulraj, A.; Rao, C.N.R.; Karen, Pavel & Cheetham, A.K. (1998). The infuence of cation size on the structural features of Ln1/2A1/2MnO3 perovskites at room temperature. Chemistry of Materials.  ISSN 0897-4756.  10, s 3652- 3665 . doi: 10.1021/cm980397u
 • Karen, Pavel & Kjekshus, Arne (1997). Chemical phase diagrams in the YBa2Cu3O7 family, ANNO 1996. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry.  ISSN 1388-6150.  48, s 1143- 1227 . doi: 10.1007/BF01979159
 • Atanassova, Y.K.; Hadijev, V.G.; Karen, Pavel & Kjekshus, Arne (1994). Raman scattering from YBa2Fe3O8+d. Physical review B (PRB).  ISSN 2469-9950.  50, s 586- 589 . doi: 10.1103/PhysRevB.50.586 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fjellvåg, Helmer & Karen, Pavel (1994). Crystal structure of ScCl3. Acta Chemica Scandinavica.  ISSN 0904-213X.  48, s 294- 297 . doi: 10.3891/acta.chem.scand.48-0294 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Huang, Q; Karen, Pavel; Karen, V.L.; Kjekshus, Arne; Lynn, J.W.; Mighell, A.D.; Natali-Sora, I.; Rosov, N. & Santoro, A. (1994). Neutron-powder-diffraction study of the nuclear and magnetic structures of the oxygen-defficient perovskite YBaCuCoO5. Journal of Solid State Chemistry.  ISSN 0022-4596.  108, s 80- 86 . doi: 10.1006/jssc.1994.1012
 • Karen, Pavel & Kjekshus, Arne (1994). Citrate-gel syntheses in the Y(O)—Ba(O)—Cu(O) system. Journal of The American Ceramic Society.  ISSN 0002-7820.  77, s 547- 552 . doi: 10.1111/j.1151-2916.1994.tb07028.x
 • Karen, Pavel & Kjekshus, Arne (1994). YBa2Fe3O8 with varied oxygen content. Journal of Solid State Chemistry.  ISSN 0022-4596.  112, s 73- 77 . doi: 10.1006/jssc.1994.1267
 • Natali-Sora, I.; Huang, Q.; Lynn, J.W.; Rosov, N.; Karen, Pavel; Kjekshus, Arne; Karen, V.L.; Mighell, A.D. & Santoro, A. (1994). Neutron-powder-diffraction study of the nuclear and magnetic structures of the substitution compound (Y1−xCax)Ba2Fe3O8+d (x = 0.05, 0.10 and 0.20). Physical review B (PRB).  ISSN 2469-9950.  49, s 3465- 3472 . doi: 10.1103/PhysRevB.49.3465 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Karen, Pavel & Kjekshus, Arne (1993). Magnetic properties of YBaCuCoO5. Acta Chemica Scandinavica.  ISSN 0904-213X.  47, s 1041- 1042 . doi: 10.3891/acta.chem.scand.47-1041 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fjellvåg, Helmer & Karen, Pavel (1992). The crystal structure of magnesium sesquicarbide. Inorganic Chemistry.  ISSN 0020-1669.  31, s 3260- 3263 . doi: 10.1021/ic00041a018
 • Huang, Q.; Karen, Pavel; Karen, V.L.; Kjekshus, Arne; Lynn, J.W.; Mighell, A.D.; Rosov, N. & Santoro, A. (1992). Neutron-powder-diffraction study of the nuclear and magnetic structures of YBa2Fe3O8 at room temperature. Physical review B (PRB).  ISSN 2469-9950.  45, s 9611- 9619 . doi: 10.1103/PhysRevB.45.9611 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Karen, Pavel; Andresen, P.H. & Kjekshus, Arne (1992). YBa2Fe3O8 and the YCu(O)—BaCu(O)—YFe(O)—BaFe(O) phase diagram. Journal of Solid State Chemistry.  ISSN 0022-4596.  101, s 48- 58 . doi: 10.1016/0022-4596(92)90199-6
 • Karen, Pavel; Braaten, O. & Kjekshus, Arne (1992). Chemical phase diagrams for the YBa2Cu3O7 family. Acta Chemica Scandinavica.  ISSN 0904-213X.  46, s 805- 840 . doi: 10.3891/acta.chem.scand.46-0805 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Karen, Pavel & Fjellvåg, Helmer (1992). Hydrolysis and structure of carbides related to propadiene. Journal of Alloys and Compounds.  ISSN 0925-8388.  178, s 289- 295 . doi: 10.1016/0925-8388(92)90270-J
 • Karen, Pavel; Fjellvåg, Helmer & Kjekshus, Arne (1992). Superconductivity in Y(Ba1−yLay)2Cu3O9−d. Journal of Solid State Chemistry.  ISSN 0022-4596.  97, s 257- 273 . doi: 10.1016/0022-4596(92)90033-R
 • Karen, Pavel; Kjekshus, Arne & Andresen, A.F. (1992). Superconducting and structural properties of Sr-substituted YBa2Cu4O8. Acta Chemica Scandinavica.  ISSN 0904-213X.  46, s 1059- 1064 . doi: 10.3891/acta.chem.scand.46-1059 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Andresen, P.H.; Fjellvåg, Helmer; Karen, Pavel & Kjekshus, Arne (1991). Substitution for copper in YBa2Cu3O9−d by 3d- and pre-transition metals. Acta Chemica Scandinavica.  ISSN 0904-213X.  45, s 698- 708 . doi: 10.3891/acta.chem.scand.45-0698 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Karen, Pavel; Fjellvåg, Helmer; Kjekshus, Arne & Andresen, A.F. (1991). Chemical pressure and other effects of strontium substitution in YBa2Cu3O9−d. Journal of Solid State Chemistry.  ISSN 0022-4596.  92, s 57- 67 . doi: 10.1016/0022-4596(91)90242-A
 • Karen, Pavel; Fjellvåg, Helmer; Kjekshus, Arne & Andresen, A.F. (1991). Lanthanum substitution for barium in YBa2Cu3O9−d. Journal of Solid State Chemistry.  ISSN 0022-4596.  93, s 163- 172 . doi: 10.1016/0022-4596(91)90285-P
 • Karen, Pavel; Fjellvåg, Helmer; Kjekshus, Arne & Andresen, A.F. (1991). On phase relations, structural and magnetic properties of the stable manganese carbides Mn23C6, Mn5C2 and Mn7C3. Acta Chemica Scandinavica.  ISSN 0904-213X.  45, s 549- 557 . doi: 10.3891/acta.chem.scand.45-0549 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Karen, Pavel & Kjekshus, Arne (1991). Oxycarbonates in the Y(O/CO3)—Ba(O/CO3)—Cu(O/CO3) system. Journal of Solid State Chemistry.  ISSN 0022-4596.  94, s 298- 305 . doi: 10.1016/0022-4596(91)90195-N
 • Fjellvåg, Helmer; Karen, Pavel; Kjekshus, Arne; Zieba, A.; Chattopadhyay, T. & Vettier, C. (1990). Pressure induced transitions between para-, heli-, and ferromagnetic phases of Mn0.61Cr0.39As, studied by neutron diffraction. Journal of Magnetism and Magnetic Materials.  ISSN 0304-8853.  92, s 75- 79 . doi: 10.1016/0304-8853(90)90681-F
 • Hasek, J.; Ondracek, J.; Karen, Pavel & Bauer, J. (1990). The crystal and molecular structure of scandium formate. Collection of Czechoslovak Chemical Communications.  ISSN 0010-0765.  55, s 426- 434 . doi: 10.1135/cccc19900426
 • Karen, Pavel; Fjellvåg, Helmer; Braaten, O.; Kjekshus, Arne & Bratsberg, H. (1990). Lanthanide substitution in YBa2Cu3O9−d. Acta Chemica Scandinavica.  ISSN 0904-213X.  44, s 994- 1001 . doi: 10.3891/acta.chem.scand.44-0994 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fjellvåg, Helmer; Karen, Pavel; Kjekshus, Arne & Andresen, A.F. (1989). Superconducting properties in relation to chemical pressure in YBa2Cu3O9−d. Physica. C, Superconductivity.  ISSN 0921-4534.  162-164, s 49-50 . doi: 10.1016/0921-4534(89)90911-8
 • Andresen, A.F.; Fjellvåg, Helmer; Karen, Pavel & Kjekshus, Arne (1988). Lanthanum substitution in YBa2Cu3O9−d. Zeitschrift für Kristallographie. New crystal structures.  ISSN 1433-7266.  185, s A2 . doi: 10.1524/zkri.1988.185.1-4.729 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fjellvåg, Helmer; Karen, Pavel & Kjekshus, Arne (1988). Crystal structure of Y2Cu2O5 refined from powder neutron diffraction data. Acta Chemica Scandinavica.  ISSN 0904-213X.  A42, s 144- 147 . doi: 10.3891/acta.chem.scand.42a-0144 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fjellvåg, Helmer; Karen, Pavel; Kjekshus, Arne & Grepstad, J.K. (1988). On the properties of the YBa8Cu4O12+η phase. Acta Chemica Scandinavica.  ISSN 0904-213X.  A42, s 171- 177 . doi: 10.3891/acta.chem.scand.42a-0171 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fjellvåg, Helmer; Karen, Pavel; Kjekshus, Arne; Kofstad, Per & Norby, Truls Eivind (1988). Carbonatization of YBa2Cu3O6+x. Acta Chemica Scandinavica.  ISSN 0904-213X.  A42, s 178- 184 . doi: 10.3891/acta.chem.scand.42a-0178 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fjellvåg, Helmer; Karen, Pavel; Kjekshus, Arne; Lyng, S. & Braaten, O. (1988). Is mutual separation of rare earth elements crucial for high-Tc materials?. Physica. C, Superconductivity.  ISSN 0921-4534.  153-155, s 1421- 1422 . doi: 10.1016/0921-4534(88)90351-6
 • Fjellvåg, Helmer; Karen, Pavel & Kjekshus, Arne (1987). Structural properties and phase transitions of Y2BaCuO5 and YBa2Cu3O9−d. Acta Chemica Scandinavica.  ISSN 0904-213X.  A41, s 283- 293 . doi: 10.3891/acta.chem.scand.41a-0283 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Karen, Pavel & Benneche, Tore (2004). KJM1010 Kjemiske strukturer og prinsipper - Laboratoriekurs. Universitetet i Oslo, Reprosentralen.  81 s.
 • Karen, Pavel & Furuseth, Sigrid Breien (2004). KJM1010 Kjemiske strukturer og prinsipper - Tilleggskompendium: Konsepter i uorganisk reaksjonskjemi. Universitetet i Oslo, Reprosentralen.  24 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Karen, Pavel (2017). KJM 1120 Uorganisk kjemi, Laboratoriekurs høstsemester 2017.
 • Karen, Pavel (2008). KJM 1120 Uorganisk kjemi Laboratoriekurs hoestsemester 2008.
 • Karen, Pavel (2008). Most pressurized elements aren't simple cubic. Physics today.  ISSN 0031-9228.  61, s 10- 10
 • Karen, Pavel (2008). Valence mixing and ordering in RBaFe2O5+w.
 • Karen, Pavel (2007). KJM1030 Uorganisk kjemi Laboratoriekurs, vårsemester 2007.
 • Karen, Pavel (2007). Valence-mixed compounds (Fe3O4 and RBaFe2O5).
 • Karen, Pavel (2006). KJM1030 Uorganisk kjemi, Laboratoriekurs, vårsemester 2006.
 • Karen, Pavel (2006). KJM1021 Kjemisk Struktur og Reaktivitet, Laboratoriekurs uorganisk del høstsemesteret 2006.
 • Karen, Pavel (2005). Nonstoichiometry in oxides and its control.
 • Karen, Pavel (2005). Verwey transition in a perovskite-type structure. Vis sammendrag
 • Karen, Pavel (2005). What is Verwey transition and why it may matter.
 • Karen, Pavel (2004). Tuning the Verwey transition as an orbital ordering, ILL Annual Report 2003, p.24-5.
 • Karen, Pavel (2004). What RBaFe2O5+w tells us about Verwey transition and why it matters.
 • Karen, Pavel (2002). Charge ordering that only succeeds after nature's second attempt.
 • Karen, Pavel (2002). KJ 102 Uorganisk kjemi, Laboratoriekurs, høstsemester 2002.
 • Karen, Pavel; Woodward, Patrick M. & Lindén, Johan (2002). Charge ordering that only succeeds after nature's second attempt.
 • Karen, Pavel (2001). KJ110 Uorganisk kjemi I; Laboratoriekurs, høstsemester 2001.
 • Karen, Pavel (2000). KJ 110 Uorganisk kjemi I; Laboratoriekurs, høstsemester 2000.
 • Karen, Pavel & Kjekshus, Arne (2000). Phase Diagrams and Thermodynamic Properties, In Karl A. Jr. Gschneidner; LeRoy Eyring & Brian M. Maple (ed.),  Handbook on the Physics and Chemistry of the Rare Earths. Volume 30, High-Temperature Superconductors - I.  Elsevier Science B.V., The Netherlands.  ISBN 0-444-50528-8.  Chapter 190.  s 229 - 373 Vis sammendrag
 • Lindén, Johan; Nakamura, Jin; Karen, Pavel; Kjekshus, Arne; Karppinen, Maarit & Yamauchi, Hisao (2000). Observation of mixed-valence state in the BaSm(Cu1-xFex)2O5+.delta.double-perovskite phase.
 • Karen, Pavel (1999). Ordering, Mixed-Valence and Metallic Character Along the Redox Range in LnBaM2O5+w (M = Fe and Co). Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juli 2010 14:41 - Sist endret 27. jan. 2020 09:31

Forskergrupper