Øystein Slagtern Fjellvåg

Bilde av Øystein Slagtern Fjellvåg
English version of this page
Mobiltelefon +4795754508 +47 95754508
Rom Ø134
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 26 Kjemibygningen 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1126 Blindern 0318 Oslo

Akademiske interesser

I min forskning studerer jeg strukturen og egenskapene til nye oksider og hydridoksider (oxyhydrider) i bulk og som tynnfilmer. Spesielt, fokuserer jeg på et utvalg av perovskittrelaterte komplekse oksider i Ruddlesden-Popper serien (An+1BnO3n+1). Disse oksidene undersøkes som de er, og de brukes som utgangsmaterialer for å lage nye hydridoksider. Jeg benytter meg av de tre hoveddiffraksjonsmetodene (Elektrondiffraksjon, (Synkrotron)-Røntgendiffraksjon og Nøytrondiffraksjon) og Røntgen absorpsjonsspektroskopi for å studere materialenes struktur og egenskaper. I tillegg bruker jeg nøytronspektroskopi (kvasielastisk nøytronspredning, QENS, og uelastisk nøytronspektroskopi, INS) for å studere dynamikk i materialene. 

Linker

Researchgate

Google scholar

Undervisning

Én av fire forelesere i KJM-MENA3120 - Uorganisk kjemi II - Materialer og anvendelser, V19

Foreleser i MENA3000 - Funksjonelle materialer, V18

Kollokvieveileder i MENA3000 - Funksjonelle materialer,  V15-V17

Kollokvieveileder i KJM-MENA3120 - Uorganisk kjemi II - materialer og anvendelser, V15

Kollokvieveileder i KJM1120 - Uorganisk kjemi, H15

Lab og kollokvieveileder i KJM1120 - Uorganisk kjemi, H14

Bakgrunn

Ph.D. fra UiO med oppgavetittel: "Oxyhydrides - Synthesis, Crystal Structure and Properties" 

M.Sc. fra UiO med oppgavetittel: "Tynne filmer og nanobelter for batterier: Syntese og karakterisering av katodematerialer for litium- og natriumionbatterier"

Emneord: Synkrotron røntgenkarakterisering, Nøytrondiffraksjon, Nøytronspektroskopi

Publikasjoner

 • Fjellvåg, Asbjørn Slagtern; Fjellvåg, Øystein; Kumar, Susmit; Ruud, Amund & Sjåstad, Anja Olafsen (2021). Interplay of valence states and magnetic interactions in the perovskite system LaNi1–xRhxO3. Journal of Solid State Chemistry.  ISSN 0022-4596.  298 . doi: 10.1016/j.jssc.2021.122124 Vis sammendrag
 • Nygård, Magnus Moe; Fjellvåg, Øystein; Sørby, Magnus Helgerud; Sakaki, Kouji; Ikeda, Kazutaka; Armstrong, Jeff; Vajeeston, Ponniah; Slawinski, Wojciech Andrzej; Kim, Hyunjeong; Machida, Akihiko; Nakamura, Yumiko & Hauback, Bjørn (2021). The average and local structure of TiVCrNbDx (x = 0, 2.2, 8) from total scattering and neutron spectroscopy. Acta Materialia.  ISSN 1359-6454.  205:116496, s 1- 15 . doi: 10.1016/j.actamat.2020.116496
 • Bernal, Fabian Leonardo Martinez; Gonano, Bruno Raymond Gino; Lundvall, Fredrik; Wragg, David; Fjellvåg, Helmer; Veillon, Fabien; Sławińsk, Wojciech & Fjellvåg, Øystein (2020). Canted antiferromagnetism in high-purity NaFeF3 prepared by a novel wet-chemical synthesis method. PHYSICAL REVIEW MATERIALS.  ISSN 2475-9953.  4(11) . doi: 10.1103/PhysRevMaterials.4.114412 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bernal, Fabian Leonardo Martinez; Sottmann, Jonas; Wragg, David; Fjellvåg, Helmer; Fjellvåg, Øystein; Drathen, Christina; Slawinski, Wojciech Andrzej & Løvvik, Ole Martin (2020). Structural and magnetic characterization of the elusive Jahn-Teller active NaCrF3. PHYSICAL REVIEW MATERIALS.  ISSN 2475-9953.  4(5) . doi: 10.1103/PhysRevMaterials.4.054412 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fjellvåg, Øystein; Ruud, Amund; Sønsteby, Henrik Hovde; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2020). Crystallization, Phase Stability, and Electrochemical Performance of β-MoO3 Thin Films. Crystal Growth & Design.  ISSN 1528-7483.  20(6), s 3861- 3866 . doi: 10.1021/acs.cgd.0c00156 Vis sammendrag
 • Gonano, Bruno Raymond Gino; Fjellvåg, Øystein; Steciuk, Gwladys; Saha, Dipankar; Pelloquin, Denis & Fjellvåg, Helmer (2020). Exotic Compositional Ordering in Manganese–Nickel–Arsenic (Mn-Ni-As) Intermetallics. Angewandte Chemie International Edition.  ISSN 1433-7851.  132(50), s 22568- 22573 . doi: 10.1002/anie.202006135 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Periyasamy, Manimuthu; Fjellvåg, Øystein; Fjellvåg, Helmer & Sjåstad, Anja Olafsen (2020). Coupling of magnetoresistance switching and glassy magnetic state at the metal–insulator transition in Ruddlesden-Popper manganite Ca4Mn3O10. Journal of Magnetism and Magnetic Materials.  ISSN 0304-8853.  511, s 1- 8 . doi: 10.1016/j.jmmm.2020.166949 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sønsteby, Henrik Hovde; Skaar, Erik; Fjellvåg, Øystein; Bratvold, Jon E.; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2020). A foundation for complex oxide electronics -low temperature perovskite epitaxy. Nature Communications.  ISSN 2041-1723.  11(1) . doi: 10.1038/s41467-020-16654-2 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fjellvåg, Øystein; Krzystyniak, Matthew; Vajeeston, Ponniah; Sjåstad, Anja Olafsen & Armstrong, Jeff (2019). A combined deep inelastic neutron scattering andab initiolattice dynamics study of the hydride anion dynamics and bonding in La2LiHO3 oxyhydride. Journal of Physics Communications.  ISSN 2399-6528.  3(10) . doi: 10.1088/2399-6528/ab4be6 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fjellvåg, Øystein; Nygård, Kristin Hubred; Vajeeston, Ponniah & Sjåstad, Anja Olafsen (2019). Advances in the LiCl salt flux method and the preparation of phase pure La2−xNdxLiHO3 (0 ≤ x ≤ 2) oxyhydrides. Chemical Communications.  ISSN 1359-7345.  55(26), s 3817- 3820 . doi: 10.1039/c9cc00920e Vis sammendrag
 • Fjellvåg, Øystein; Øygarden, Vegar; Sørby, Magnus Helgerud & Sjåstad, Anja Olafsen (2019). Crystal structure of LaSr3Fe3O9 and its phase relation with LaSr3Fe3O10. Journal of Solid State Chemistry.  ISSN 0022-4596.  275, s 56- 62 . doi: 10.1016/j.jssc.2019.03.050 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kumar, Susmit; Fjellvåg, Øystein; Sjåstad, Anja Olafsen & Fjellvåg, Helmer (2019). Physical properties of Ruddlesden-Popper (n = 3) nickelate: La4Ni3O10. Journal of Magnetism and Magnetic Materials.  ISSN 0304-8853.  496 . doi: 10.1016/j.jmmm.2019.165915 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Liu, Xin; Bjørheim, Tor Svendsen; Vines, Lasse; Fjellvåg, Øystein; Granerød, Cecilie Skjold; Prytz, Øystein; Yamamoto, Takafumi; Kageyama, Hiroshi; Norby, Truls Eivind & Haugsrud, Reidar (2019). Highly Correlated Hydride Ion Tracer Diffusion in SrTiO3–xHx Oxyhydrides. Journal of the American Chemical Society.  ISSN 0002-7863.  141(11), s 4653- 4659 . doi: 10.1021/jacs.8b12985 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fjellvåg, Øystein Slagtern; Armstrong, Jeff; Vajeeston, Ponniah & Sjåstad, Anja Olafsen (2018). New Insights into Hydride Bonding, Dynamics, and Migration in La2LiHO3 Oxyhydride. The Journal of Physical Chemistry Letters.  ISSN 1948-7185.  s 353- 358 . doi: 10.1021/acs.jpclett.7b03098 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fjellvåg, Øystein Slagtern; Armstrong, Jeff; Slawinski, Wojciech Andrzej & Sjåstad, Anja Olafsen (2017). Thermal and Structural Aspects of the Hydride-Conducting Oxyhydride La2LiHO3 Obtained via a Halide Flux Method. Inorganic Chemistry.  ISSN 0020-1669.  56(18), s 11123- 11128 . doi: 10.1021/acs.inorgchem.7b01409 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Getz, Michael; Hansen, Per-Anders Stensby; Fjellvåg, Øystein Slagtern; Ahmed, Mohammed Amin Karim; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2017). Intense NIR emission in YVO4:Yb3+ thin films by atomic layer deposition. Journal of Materials Chemistry C.  ISSN 2050-7526.  5(33), s 8572- 8578 . doi: 10.1039/c7tc02135f Fulltekst i vitenarkiv.
 • Napari, M; Tarvainen, O; Kinnunen, S; Arstila, K; Julin, J; Fjellvåg, Øystein Slagtern; Weibye, Kristian; Nilsen, Ola & Sajavaara, T (2017). The α and γ plasma modes in plasma-enhanced atomic layer deposition with O2-N2 capacitive discharges. Journal of Physics D: Applied Physics.  ISSN 0022-3727.  50(9) . doi: 10.1088/1361-6463/aa59b3 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gan, Jiantuo; Gorantla, Sandeep Madhukar; Riise, Heine Nygard; Fjellvåg, Øystein Slagtern; Diplas, Spyridon; Løvvik, Ole Martin; Svensson, Bengt Gunnar; Monakhov, Edouard & Gunnæs, Anette Eleonora (2016). Structural properties of Cu2O epitaxial films grown on c-axis single crystal ZnO by magnetron sputtering. Applied Physics Letters.  ISSN 0003-6951.  108:152110(15), s 1- 5 . doi: 10.1063/1.4945985 Vis sammendrag
 • Slawinski, Wojciech Andrzej; Fjellvåg, Øystein Slagtern; Ruud, Amund & Fjellvåg, Helmer (2016). A novel polytype - The stacking fault based γ-MoO3 nanobelts. Acta Crystallographica. Section B: Structural Science, Crystal Engineering and Materials.  ISSN 2052-5192.  72(2), s 201- 208 . doi: 10.1107/S2052520615024804

Se alle arbeider i Cristin

 • Fjellvåg, Øystein (2021). Neutron scattering to understand oxyhydrides, complex intermetallics, and fluoroperovskites.
 • Fjellvåg, Øystein; Armstrong, J; Krzystyniak, Matthew; Vajeeston, Ponniah & Sjåstad, Anja Olafsen (2020). Structure and dynamics of La2LiHO3.
 • Fjellvåg, Øystein; Sønsteby, Henrik Hovde; Nilsen, Ola; Wolff, Max; Kapaklis, Vassilios; Fjellvåg, Helmer; Frommen, Christoph & Hauback, Bjørn (2020). Towards Multiferroic Thin Film Composites by Atomic Layer Deposition (ALD).
 • Wragg, David; Fjellvåg, Øystein; Fjellvåg, Helmer; Sottmann, Jonas; Vaughan, Gavin B M; Di Michel, Marco & Ruud, Amund (2020). Operando Total Scattering Computed Tomography: Making the Invisible Visible.
 • Fjellvåg, Øystein; Kristin Hubred, Nygård; Ponniah, Vajeeston; Jeff, Armstrong; Matthew, Krzystyniak & Anja Sjåstad, Olafsen (2019). Synthesis, thermal stability and ionic mobility of the oxyhydride La2-xNdxLiHO3.
 • Fjellvåg, Øystein; Sjåstad, Anja Olafsen & Gunnæs, Anette Eleonora (2019). Oxyhydrides - Synthesis, Crystal Structure and Properties. Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.. 2153.
 • Wragg, David; Fjellvåg, Øystein; Ruud, Amund; Fjellvåg, Helmer; Vajeeston, Ponniah; Vaughan, Gavin B M; Di Michel, Marco; lebedev, Oleg & Sottmann, Jonas (2019). XRD/PDF computed tomography and how to get the best possible operando data from ion batteries.
 • Wragg, David; Ruud, Amund; Fjellvåg, Helmer; Fjellvåg, Øystein; Vajeeston, Ponniah; Sottmann, Jonas; Di Michel, Marco; Vaughan, Gavin B M & lebedev, Oleg (2019). PDF Analysis of Batteries Using Diffraction Computed Tomography.
 • Wragg, David; Ruud, Amund; Fjellvåg, Øystein; Fjellvåg, Helmer; lebedev, Oleg; Di Michel, Marco; Sottmann, Jonas; Vajeeston, Ponniah & Vaughan, Gavin B M (2019). PDF Analysis of Batteries Using Diffraction Computed Tomography.
 • Wragg, David; Ruud, Amund; Sottmann, Jonas; Vajeeston, Ponniah; Fjellvåg, Helmer; Fjellvåg, Øystein; Vaughan, Gavin B M & Di Michel, Marco (2018). New Anodes for Sodium and Lithium Ion Batteries.
 • Wragg, David; Sottmann, Jonas; Ruud, Amund; Fjellvåg, Helmer; Fjellvåg, Øystein; Vajeeston, Ponniah; Vaughan, Gavin; lebedev, Oleg & Di Michel, Marco (2018). Operando X-ray Diffraction Studies of Battery Materials.
 • Wragg, David; Sottmann, Jonas; Ruud, Amund; Fjellvåg, Øystein & Vaughan, Gavin B M (2018). Combined refinement of XRD and PDF data from nanomaterials.
 • Fjellvåg, Øystein Slagtern & Sjåstad, Anja Olafsen (2017). Oxyhydrides, a new material class of complex mixed anion compounds.
 • Fjellvåg, Øystein Slagtern; Sjåstad, Anja Olafsen & Armstrong, Jeff (2016). Hydride oxides with perovskite related structure: Case study of La2LiHO3.
 • Fjellvåg, Øystein Slagtern; Fjellvåg, Helmer; Liu, Xin; Haugsrud, Reidar & Sjåstad, Anja Olafsen (2015). Hydride oxides with perovskite related structure: Case study of La2LiHO3.
 • Fjellvåg, Øystein Slagtern; Sjåstad, Anja Olafsen; Haugsrud, Reidar & Gunnæs, Anette Eleonora (2015). Investigation of Novel Hydride Oxides for Holistic Understanding of Functional Materials.
 • Fjellvåg, Øystein Slagtern; Ruud, Amund; Sønsteby, Henrik; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2014). Crystallization and electrochemical investigation of α- and β-MoO3 thin films deposited by Atomic Layer Deposition.
 • Sønsteby, Henrik; Østreng, Erik; Fjellvåg, Øystein Slagtern; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2014). Sodium- and Potassium Containing Thin Films by Atomic Layer Deposition.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. apr. 2015 14:57 - Sist endret 10. des. 2020 12:38