Svein Samdal

Professor emeritus - Kjemisk institutt
Bilde av Svein Samdal
English version of this page
Telefon +47 22855458
Rom V 136
Brukernavn

Forskningsprofil:

 • Strukturbestemmelse av organiske, uorganiske og metallorganiske molekyler i gassfaseved hjelp av elektrondiffraksjonsmetoden.
 • Kvantemekaniske beregninger til støtte for strukturbestemmelsen.
 • Konformasjonsanalyse.
 • Storamplitudebevegelser i molekyler hvor atomenes bevegelse for en lavfrekvens modeblir eksplisitt inkludert (torsjon, pseudorotasjon, inversjon osv).
Emneord: Fysikalsk kjemi, Kjemi

Publikasjoner

 • Møllendal, Harald; Samdal, Svein & Guillemin, Jean-Claude (2016). Microwave and Quantum Chemical Study of Intramolecular Hydrogen Bonding in 2-Propenylhydrazine (H2C=CHCH2NHNH2). Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  120(3), s 407- 416 . doi: 10.1021/acs.jpca.5b11141 Vis sammendrag
 • Møllendal, Harald; Samdal, Svein & Guillemin, Jean-Claude (2016). Microwave and Quantum Chemical Study of Intramolecular Hydrogen Bonding in 2-Propynylhydrazine (HC≡CCH2NHNH2). Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  120(23), s 4071- 4078 . doi: 10.1021/acs.jpca.6b03796
 • Møllendal, Harald; Samdal, Svein & Guillemin, Jean-Claude (2016). Rotational Spectrum, Conformational Composition, Intramolecular Hydrogen Bonding, and Quantum Chemical Calculations of Mercaptoacetonitrile (HSCH2C≡N), a Compound of Potential Astrochemical Interest. Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  120(12), s 1992- 2001 . doi: 10.1021/acs.jpca.6b01600
 • Møllendal, Harald; Samdal, Svein & Guillemin, Jean-Claude (2015). Microwave and quantum chemical study of the hydrazino group as proton donor in intramolecular hydrogen bonding of (2-Fluoroethyl)hydrazine (FCH2CH2NHNH2). Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  119, s 9252- 9261 . doi: 10.1021/acs.jpca.5b06095 Vis sammendrag
 • Møllendal, Harald; Samdal, Svein & Guillemin, Jean-Claude (2015). Microwave and quantum-chemical study of conformational properties and intramolecular hydrogen bonding of 2-hydroxy-3-butynenitrile (HC≡CCH(OH)C≡N). Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  119(4), s 634- 640 . doi: 10.1021/jp5112923 Vis sammendrag
 • Samdal, Svein; Møllendal, Harald & Carles, Sophie (2015). Rotational Spectrum, Conformational Composition, and Quantum Chemical Calculations of Cyanomethyl Formate (HC(O)OCH2C≡N), a Compound of Potential Astrochemical Interest. Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  119, s 9070- 9077 Vis sammendrag
 • Samdal, Svein; Møllendal, Harald & Guillemin, Jean-Claude (2015). Conformational Properties of cis- and trans-N-Cyclopropylformamide Studied by Microwave Spectroscopy and Quantum Chemical Calculations. Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  119(14), s 3375- 3383 . doi: 10.1021/acs.jpca.5b00542 Vis sammendrag
 • Samdal, Svein; Møllendal, Harald; Reine, Simen Sommerfelt & Guillemin, Jean-Claude (2015). Ring planarity problem of 2-oxazoline revisited using microwave spectroscopy and quantum chemical calculations. Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  119(20), s 4875- 4884 . doi: 10.1021/acs.jpca.5b02528 Vis sammendrag
 • Møllendal, Harald; Samdal, Svein; Gauss, Jürgen & Guillemin, Jean-Claude (2014). Synthesis, microwave spectrum, quantum chemical calculations, and conformational composition of a novel primary phosphine, cyclopropylethynylphosphine,(C3H5C≡CPH2). Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  118(40), s 9419- 9428 . doi: 10.1021/jp506169g Vis sammendrag
 • Møllendal, Harald; Samdal, Svein & Guillemin, Jean-Claude (2014). Microwave Spectrum and Intramolecular Hydrogen Bonding of 2-Isocyanoethanol (HOCH2CH2NC). Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  118(17), s 3120- 3127 . doi: 10.1021/jp502212n Vis sammendrag
 • Møllendal, Harald; Samdal, Svein & Guillemin, Jean-Claude (2014). Microwave spectrum and conformational composition of(Azidomethyl)cyclopropane(C3H5CH2N3). Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  118, s 6971- 6978 . doi: 10.1021/jp506261a Vis sammendrag
 • Samdal, Svein; Grønås, Terje; Møllendal, Harald & Guillemin, Jean-Claude (2014). Microwave Spectrum and Conformational Properties of 4-Isocyano-1-butene (H2C=CHCH2CH2N≡C). Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  118(8), s 1413- 1419 . doi: 10.1021/jp4122134 Vis sammendrag
 • Samdal, Svein; Møllendal, Harald & Guillemin, Jean-Claude (2014). Microwave spectrum, conformational composition, and dipole moment of (fluoromethyl)cyclopropane (C3H5CH2F). Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  118(12), s 2344- 2352 . doi: 10.1021/jp500985a Vis sammendrag
 • Samdal, Svein; Møllendal, Harald & Guillemin, Jean-Claude (2014). Synthesis, microwave spectrum, quantum chemical calculations, and conformational composition of the novel compound cyclopropylethylidinephosphine (C3H5CH2C≡P). Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  118(43), s 9994- 10001 . doi: 10.1021/jp508411z Vis sammendrag
 • Samdal, Svein; Grønås, Terje; Møllendal, Harald & Guillemin, Jean-Claude (2013). Microwave Spectrum and Conformational Properties of 4-Isocyano-1-butyne (HC≡CHCH2CH2N≡C). Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  117(40), s 10304- 10310 . doi: 10.1021/jp407126x Vis sammendrag
 • Samdal, Svein; Møllendal, Harald & Guillemin, Jean-Claude (2013). Microwave Spectrum, Conformational Properties, and Dipole Moment of Cyclopropylmethyl lsocyanide (C3H5CH2NC). Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  117(24), s 5073- 5081 . doi: 10.1021/jp403374k Vis sammendrag
 • Samdal, Svein; Møllendal, Harald & Guillemin, Jean-Claude (2013). Synthesis, Microwave Spectrum, and Conformational Properties of 2-Fluoroethyl Azide (FCH2CH2N3). Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  117, s 1935- 1940 . doi: 10.1021/jp312227t Vis sammendrag
 • Tverdova, Natalya V; Girichev, Georgiy v & Samdal, Svein (2013). The molecular structures of tris(dipivaloylmethanato)chromium and tris(dipivaloylmethanato)cobalt determined by gas electron diffraction and density functional theory calculations. Structural Chemistry.  ISSN 1040-0400.  24(3), s 891- 900 . doi: 10.1007/s11224-013-0205-5
 • Møllendal, Harald & Samdal, Svein (2012). Microwave Spectra, Planarity, and Conformational Preferences of cis- and trans-N-Vinylformamide. Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  116(49), s 12073- 12081 . doi: 10.1021/jp309552m Vis sammendrag
 • Møllendal, Harald; Samdal, Svein; Bunkan, Arne Joakim Coldevin & Guillemin, Jean-Claude (2012). Synthesis and Microwave Spectrum of Vinyl Isoselenocyanate (H2C=CHNCSe), a Compound with a Quasi linear CNCSe Chain. Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  116(16), s 4074- 4081 . doi: 10.1021/jp301803z Vis sammendrag
 • Møllendal, Harald; Samdal, Svein & Guillemin, Jean-Claude (2012). Microwave Spectrum and Conformational Composition of 3-Fluoropropionitrile (FCH2CH2CN). Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  116(3), s 1015- 1022 . doi: 10.1021/jp210932k Vis sammendrag
 • Samdal, Svein; Møllendal, Harald & Guillemin, Jean-Claude (2012). Microwave spectra and barriers to internal rotation of Z- and E-1-propenyl isocyanide. Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  116, s 8833- 8839 . doi: 10.1021/jp304227u
 • Hnyk, Drahomir; Wann, Derek A.; Holub, Josef; Samdal, Svein & Rankin, David W. H. (2011). Why is the antipodal effect in closo-1-SB9H9 so large? A possible explanation based on the geometry from the concerted use of gas electron diffraction and computational methods. Dalton Transactions.  ISSN 1477-9226.  40(21), s 5734- 5737 . doi: 10.1039/c1dt10053j
 • Møllendal, Harald; Samdal, Svein & Guillemin, Jean-Claude (2011). Microwave Spectrum and Conformational Composition of 2-Chloroethylisocyanide. Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  115(46), s 13474- 13481 . doi: 10.1021/jp208580m Vis sammendrag
 • Møllendal, Harald; Samdal, Svein & Guillemin, Jean-Claude (2011). Microwave Spectrum, Conformational Composition, and Intramolecular Hydrogen Bonding of (2-Chloroethyl)amine (ClCH2CH2NH2). Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  115(17), s 4334- 4341 . doi: 10.1021/jp201263c Vis sammendrag
 • Møllendal, Harald; Samdal, Svein; Matrane, Abdellatif & Guillemin, Jean-Claude (2011). Synthesis, Microwave Spectrum, and Dipole Moment of Allenylisocyanide (H2C=C=CHNC), a Compound of Potential Astrochemical Interest. Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  115(27), s 7978- 7983 . doi: 10.1021/jp204296n Vis sammendrag
 • Samdal, Svein & Møllendal, Harald (2011). Microwave Spectrum and Conformational Composition of 1-Vinylimidazole. Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  115(26), s 7559- 7565 . doi: 10.1021/jp202319q Vis sammendrag
 • Samdal, Svein; Møllendal, Harald & Guillemin, Jean-Claude (2011). Microwave Spectrum and Conformational Composition of 2-Fluoroethylisocyanide. Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  115(33), s 9192- 9198 . doi: 10.1021/jp205024s Vis sammendrag
 • Samdal, Svein; Møllendal, Harald; Hnyk, Drahomir & Holub, Josef (2011). Microwave Spectra and Structures of 1,2-(ortho)- and 1,7-(meta)-Carborane, C2B10H12. Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  115(15), s 3380- 3385 . doi: 10.1021/jp200820d Vis sammendrag
 • Shen, Q. & Samdal, Svein (2011). The molecular structures and conformational compositions of 1,3 cyclohexanedione and 1,4 cyclohexanedione as determined by gas-phase electron diffraction and theoretical calculation. Journal of Molecular Structure.  ISSN 0022-2860.  1005(1-3), s 156- 160 . doi: 10.1016/j.molstruc.2011.08.043
 • Hnyk, Drahomir; Samdal, Svein; Exner, Otto; Wann, DA & Rankin, David W. H. (2010). Does 2-Methylacetophenone Comply with Steric Inhibition of Resonance? A Direct Experimental Proof of Its Nonplanar Conformation from a Joint Ab Initio/Electron Diffraction Analysis. Journal of Organic Chemistry.  ISSN 0022-3263.  75(15), s 4939- 4943 . doi: 10.1021/jo100291r
 • Møllendal, Harald; Samdal, Svein; Guirgis, Gamil A. & Wurrey, C. J. (2010). Microwave and Quantum Chemical Study of Allyldifluorosilane (H2C=CHCH2SiF2H). Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  114(24), s 6608- 6612 . doi: 10.1021/jp101950z Vis sammendrag
 • Phillips, Leo; Cooper, Mervyn K.; Haaland, Arne; Samdal, Svein; Giricheva, N. I. & Girichev, Georgii V. (2010). The molecular structure, equilibrium conformation and barrier to internal rotation in decachloroferrocene, Fe(eta-C5Cl5)(2), determined by gas electron diffraction. Dalton Transactions.  ISSN 1477-9226.  39(19), s 4631- 4635 . doi: 10.1039/c001366h
 • Samdal, Svein; Guillemin, Jean-Claude & Gundersen, Snefrid (2010). Molecular Structure of Trichloroethenylgermane, CH2=CH-GeCl3, as Studied by Gas-Phase Electron Diffraction. Experimental Determination of the Barrier of Internal Rotation of the Trichlorogermyl Group Supplemented with Quantum Chemical Calculations on CH2=CH-MX3 (M = C, Si, Ge, Sn, and X = H, Cl). Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  114(21), s 6331- 6335 . doi: 10.1021/jp101706z
 • Shen, Q; Trætteberg, Marit & Samdal, S (2009). The molecular structure of gaseous 1,2 cyclohexanedione. Journal of Molecular Structure.  ISSN 0022-2860.  923(1-3), s 94- 97 . doi: 10.1016/j.molstruc.2009.02.006
 • Strand, Tor G; Gundersen, Snefrid; Priebe, Hanno; Samdal, Svein & Seip, Ragnhild (2009). Molecular structures, conformations, force fields and large amplitude motion of cis-3-chloro-2-propen-1-ol as studied by quantum chemical calculations and gas electron diffraction augmented with quantum chemical calculations on 2-propen-1-ol. Journal of Molecular Structure.  ISSN 0022-2860.  921(1-3), s 72- 79 . doi: 10.1016/j.molstruc.2008.12.036
 • Thomassen, Hanne; Gundersen, Snefrid & Samdal, Svein (2009). The molecular structures, conformations and force fields of bis(chloroimino)butanedinitrile as studied by gas-phase electron diffraction and quantum chemical calculations. Journal of Molecular Structure.  ISSN 0022-2860.  928(1-3), s 182- 188 . doi: 10.1016/j.molstruc.2009.03.032
 • Strenalyuk, Tatyana; Samdal, Svein & Volden, Hans Vidar (2008). Molecular Structure of Phthalocyaninatotin(II) Studied by Gas-Phase Electron Diffraction and High-Level Quantum Chemical Calculations. Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  112(40), s 10046- 10052
 • Strenalyuk, Tatyana; Samdal, Svein & Volden, Hans Vidar (2008). Molecular structure of the trans and cis isomers of metal-free phthalocyanine studied by gas-phase electron diffraction and high-level quantum chemical calculations: NH tautomerization and calculated vibrational frequencies. Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  112(21), s 4853- 4860 . doi: 10.1021/jp801284c
 • Strenalyuk, Tatyana; Samdal, Svein & Volden, Hans Vidar (2008). Molecular structures of chloro(phthalocyaninato)-aluminum(III) and -gallium(III) as determined by gas electron diffraction and quantum chemical calculations: Quantum chemical calculations on fluoro(phthalocyaninato)-aluminum(III) and -gallium(III), chloro(tetrakis(1,2,5-thiadiazole)porphyrazinato)-aluminum(III) and -gallium(III) and comparison with their X-ray structures. Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  112(38), s 9075- 9082 . doi: 10.1021/jp804105d
 • Gundersen, Snefrid; Samdal, Svein; Strand, Tor G & Volden, Hans Vidar (2007). Benzene; high level quantum chemical calculations, gas electron diffraction pattern recorded on Fuji imaging plates and a method to explore systematic discrepancies which was used to determine an improved sector correction. Journal of Molecular Structure.  ISSN 0022-2860.  832, s 164- 171 . doi: 10.1016/j.molstruc.2006.08.016
 • Naumov, V. A.; Naumov, A. V. & Samdal, Svein (2007). Molecular structure of diphenylchlorophosphine in the gas phase. Russian journal of general chemistry.  ISSN 1070-3632.  77(4), s 553- 560 . doi: 10.1134/S1070363207040081
 • Samdal, Svein; Volden, Hans Vidar; Ferro, V. R.; Garcia de la Vega, J. M.; Gonzales-Rodriguez, D. & Torres, T. (2007). Molecular Structure of Chloro-dodecafluorosubphthalocyanato Boron(III) by Gas-Phase Electron Diffraction and Quantum Chemical Calculations. Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  111, s 4542- 4550
 • Strenalyuk, Tatyana; Samdal, Svein & Volden, Hans Vidar (2007). Molecular Structures of Phthalocyaninatozinc and Hexadecafluorophthalocyaninatozinc Studied by Gas-Phase Electron Diffraction and Quantum Chemical Calculations. Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  111, s 12011- 12018 . doi: 10.1021/jp074455n
 • Girichev, Georgii V.; Giricheva, N. I.; Haaland, Arne; Kuzmina, NP; Samdal, Svein; Strenalyuk, Tatyana; Tverdova, Natalya V & Zaitseva, IG (2006). Molecular structures of tris(dipivaloylmethanato) complexes of the lanthanide metals, Ln(dpm)(3), studied by gas electron diffraction and density functional theory calculations: A comparison of the Ln-O bond distances and enthalpies in Ln(dpm)(3) complexes and the cubic sesquioxides, Ln(2)O(3). Inorganic Chemistry.  ISSN 0020-1669.  45, s 5179- 5186
 • Møllendal, Harald & Samdal, Svein (2006). Conformation and Intramolecular Hydrogen Bonding of 2-Chloroacetamide as Studied by Microwave Spectroscopy and Quantum Chemical Calculations. Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  110, s 2139- 2146 Vis sammendrag
 • Strenalyuk, Tatyana; Samdal, Svein; Møllendal, Harald & Guillemin, Jean-Claude (2006). Molecular Structure of Propargylgermane (2-Propynylgerman) Determined by Gas-Phase Electron Diffraction and Quantum Chemical Calculations. Journal of Molecular Structure.  ISSN 0022-2860.  780-781, s 157- 162 Vis sammendrag
 • Strenalyuk, Tatyana; Samdal, Svein; Møllendal, Harald & Guillemin, Jean-Claude (2006). Structures of 1,2-Propadienylgermane (Allenylgermane) and 1,2-Propadienylstannane (Allenylstannane) Determined by Gas-Phase Electron Diffraction and Quantum Chemical Calculations. Organometallics.  ISSN 0276-7333.  25, s 2090- 2096
 • Strenalyuk, Tatyana; Samdal, Svein; Møllendal, Harald & Guillemin, Jean-Claude (2006). Structures of Vinylstannane (Ethynylstannane) and Allystannane (2-Propenylstannane) Determined by Gas-Phase Electron Diffraction and Quantum Chemical Calculations. Organometallics.  ISSN 0276-7333.  25, s 2626- 2633
 • Atavin, E. G.; Khristenko, L.V.; Lokshin, Boris V.; Samdal, Svein; Kirpichenko, S. V. & Vilkov, L. V. (2005). GAS-PHASE ELECTRON DIFFRACTION, VIBRATIONAL SPECTROSCOPY, AND QUANTUM CHEMICAL STUDIES OF THE MOLECULAR STRUCTURE OF 3,3-DIMETHYL-3-SILATHIANE. Journal of Structural Chemistry.  ISSN 0022-4766.  46(3), s 422- 430
 • Horn, Anne; Klæboe, Peter; Nielsen, Claus Jørgen; Samdal, Svein & Guirgis, Gamil A. (2005). Conformational equilibrium of Ethoxytrichlorosilane investigated by infrared and Raman spectroscopy and by ab initio calculations. Bulgarian Chemical Communications.  ISSN 0861-9808.  37(4), s 332- 343
 • Naumov, V. A.; Samdal, Svein; Naumov, A. V.; Gundersen, Snefrid & Volden, Hans Vidar (2005). Molecular Structure of Triphenylamine in the Gas Phase. Russian journal of general chemistry.  ISSN 1070-3632.  75(12), s 1956- 1961
 • Naumov, V. A.; Tafipolskii, M. A.; Naumov, A. V. & Samdal, Svein (2005). Molecular Structure of Diphenylamine by Gas-Phase Electron Diffraction and Quantum Chemistry. Russian journal of general chemistry.  ISSN 1070-3632.  75(6), s 923- 932
 • Novikov, V. P.; Samdal, Svein & Vilkov, L. V. (2004). Molecular structure and Internal Rotation Potential of Dimethylphenylphosphine, According to Gas-Phase Electron Diffraction Data and Quantum-Chemical Calculations. Russian journal of general chemistry.  ISSN 1070-3632.  74(7), s 1072- 1079
 • Novikov, V. P.; Samdal, Svein & Vilkov, L. V. (2004). Molecular structure and conformation of N,N-dimethylaniline by gas-phase electron diffraction and quantum-chemical calculations. Russian journal of general chemistry.  ISSN 1070-3632.  74(8), s 1247- 1253
 • Gundersen, Snefrid; Samdal, Svein; Seip, Ragnhild & Strand, Tor G (2004). The molecular structure, conformation, force field and potential function to internal rotation of 2,2-dichloroacetamide as studied by quantum chemical calculations and gas electron diffraction data from photographic plates using a commercial scanner. Journal of Molecular Structure.  ISSN 0022-2860.  691, s 149- 158
 • Shishkov, IF; Khristenko, LV; Rudakov, FM; Golubinskii, AB; Vilkov, LV; Karlov, SS; Zaitseva, GS & Samdal, Svein (2004). Molecular structure of silatrane determined by gas electron diffraction and quantum-mechanical calculations. Structural Chemistry.  ISSN 1040-0400.  15, s 11- 16
 • Shishkov, IF; Khristenko, LV; Samdal, Svein; Gundersen, Snefrid; Volden, Hans Vidar & Vilkov, LV (2004). Electron diffraction study of meta- and para-fluoronitrobenzene using results from quantum chemical calculations. Trends in the carbon-halogen bond length found in ortho-, meta- and para-halonitrobenzenes (Halo = F, Cl, Br, I). Journal of Molecular Structure.  ISSN 0022-2860.  693, s 133- 140
 • Haaland, Arne; Samdal, Svein; Tverdova, Natalya V.; Girichev, Georgii V.; Girichev, Nina I.; Shlykov, Sergej A.; Garkusha, Oleg G. & Lokshin, Boris V. (2003). The molecular structure of dicyclopentadienylzinc (zincocene) determined by gas electron diffraction and density functional theory calculations: eta-5, eta-5, eta-3, eta-3, or eta-5, eta-1 coordination of the ligand rings?. Journal of Organometallic Chemistry.  ISSN 0022-328X.  684, s 351- 358
 • Møllendal, Harald; Samdal, Svein; Holub, Josef & Hnyk, Drahomir (2003). The Structure of 1-Thia-closo-dodecaborane(11), 1-SB11H11, as Determined by Microwave Spectroscopy Complemented by Quantum Chemical Calculations. Inorganic Chemistry.  ISSN 0020-1669.  42, s 3043- 3046 Vis sammendrag
 • Naumov, V. A.; Tafipolskii, M. A. & Samdal, Svein (2003). Molecular structure of phenylphosphine and its analogs by gas-phase electron diffraction and quantum chemical calculations. Russian journal of general chemistry.  ISSN 1070-3632.  73, s 896- 902
 • Samdal, S.; Richardson, Alan D.; Hedberg, Kenneth; Gadgil, V. R.; Meyer, M. M. & Williams, R. V. (2003). Gas-phase electron-diffraction investigation and quantum chemical calculations of the structure of 1,5-dimethyl-2,4,6,8-semibullvalenetetracarboxylic dianhydride. Helvetica Chimica Acta.  ISSN 0018-019X.  86, s 1741- 1752
 • Samdal, Svein & Møllendal, Harald (2003). The Structural and Conformational Properties of Formic Hydrazide (Formylhydrazine) Studied by Microwave Spectroscopy and Quantum Chemical Calculations. Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  107, s 8845- 8850 Vis sammendrag
 • Shishkov, Igor F.; Khristenko, Lyudmila V.; Vilkov, Lev V.; Samdal, Svein & Gundersen, Snefrid (2003). Molecular Structure of ortho-Fluoronitrobenzene Studied by Gas Electron Diffraction and Ab Initio MO Calculations. Structural Chemistry.  ISSN 1040-0400.  14(2), s 151- 157
 • Samdal, Svein; Hedberg, Lise; Hedberg, Kenneth; Richardson, Alan D.; Bancu, Mihail & Scott, Lawrence T. (2003). Gas-Phase Molecular Structure of Decachlorocorannulene, C20Cl10. An Electron-Diffraction Study Augmented by ab initio, DFT and Normal Coordinate Calculations. Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  107(3), s 411- 417
 • Møllendal, Harald; Samdal, Svein; Holub, Josef & Hnyk, Drahomir (2002). The Structure of 1-Thia-closo-decaborane(9), 1-SB9H9, as Determined by Microwave Spectroscopy and Quantum Chemical Calculations. Inorganic Chemistry.  ISSN 0020-1669.  41, s 4574- 4578 Vis sammendrag
 • Naumov, V. A.; Tafipolskii, M. A.; Naumov, A. V. & Samdal, Svein (2002). Molecular Structure of diphenylphosphine as determined by gas-phase electron diffraction and quantum chemical calculations.. Russian journal of general chemistry.  ISSN 1070-3632.  72, s 1894- 1900
 • Shishkov, Igor F.; Khristenko, Lyudmila V.; Rudakov, F.M.; Vilkov, Lev V.; Karlov, S.S.; Zaitseva, G.S. & Samdal, Svein (2002). The molecular structure of boratrane determined by gas electron diffraction and quantum mechanical calculations. Journal of Molecular Structure.  ISSN 0022-2860.  641(2-3), s 199- 205
 • Marstokk, Karl-Magnus; Møllendal, Harald; Samdal, Svein & Steinborn, D. (2001). Microwave spectrum, molecular structure, conformational equilibrium, vibrational frequencies and quantum chemical calculations for methyl vinyl sulfide. Journal of Molecular Structure.  ISSN 0022-2860.  567-568, s 41- 57 Vis sammendrag
 • Naumov, V. A.; Tafipolskii, M. A.; Naumov, A. V.; Shorokhov, D. Yu. & Samdal, Svein (2001). Molecular structure of triphenylphosphine by gas-phase electron diffraction and ab initio calculations. Russian journal of general chemistry.  ISSN 1070-3632.  71(8), s 1225- 1232
 • Hnyk, Drahomir; Borisenko, Konstantin B.; Samdal, Svein & Exner, Otto (2000). Structure of Methyl 2-Methylbenzoate: Steric Effect of a Small ortho-Substituent. European Journal of Organic Chemistry.  ISSN 1434-193X.  s 2063- 2069
 • Marstokk, Karl-Magnus; Møllendal, Harald & Samdal, Svein (2000). Microwave Spectrum, Conformational Equilibrium, 14Nuclear Quadrupole Coupling Constants, Dipole Moment, Vibrational Frequencies and Quantum Chemical Calculations for Acrylamide. Journal of Molecular Structure.  ISSN 0022-2860.  524, s 69- 85 Vis sammendrag
 • Novikov, V. P.; Tarasenko, S. A.; Samdal, Svein & Vilkov, L. V. (2000). The molecular structure and the puckering potential function of octamethylcyclotetrasilane, Si4Me8, determined by gas electron diffraction and relaxation constraints from ab initio calculations.. Structural Chemistry.  ISSN 1040-0400.  11, s 111- 119
 • Novikov, Vladimir P.; Tarasenko, Svetlana A.; Samdal, Svein & Vilkov, Lev V. (2000). Electron diffraction study of molecular structure and inversion potential for 1,1-dimethylsilacyclobutane and 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disilacyclobutane. Journal of Structural Chemistry.  ISSN 0022-4766.  41(2), s 217- 230
 • Novikov, Vladimir P.; Tarasenko, Svetlana A.; Samdal, Svein & Vilkov, Lev V. (1999). The molecular structure and the puckering potential function of octamethylcyclotetrasilane, Si4Me8, determined by gas electron diffraction and ab initio calculations. Mendeleev communications (Print).  ISSN 0959-9436.  (6), s 217- 219
 • Samdal, Svein; Gundersen, Snefrid; Novikov, Vladimir P.; Seip, Ragnhild; Shorokhov, Dimitry J. & Sipachev, Victor A. (1999). The molecular structure, conformation, potential to internal rotation and force field of 2-chloro-2,2-difluoroacetamide applying gas electron diffraction, quantum chemical calculations and two different methods of vibrational corretions. Journal of Molecular Structure.  ISSN 0022-2860.  485-486, s 97- 114
 • Samdal, Svein; Gundersen, Snefrid; Seip, Ragnhild & Shorokhov, Dimitry J. (1999). The molecular structure, conformation, potential to internal rotation and force field of 2,2-difluoroacetamide as studied by gas electron diffraction and quantum chemical calculations. Journal of Molecular Structure.  ISSN 0022-2860.  477, s 225- 240
 • Samdal, Svein; Kochikov, I. V.; Tarasov, Yu. I.; Spirodonov, V. P.; Kuramshima, G. M.; Yagola, A. G.; Saakjan, A. S. & Popik, M. V. (1999). Extension of regularizing algorithm for determination of equilibrium geometry and force field of free molecules from joint use of electron diffraction, molecular spectroscopy and ab initio data on systems with large-amplitude oscillary motion. Journal of Molecular Structure.  ISSN 0022-2860.  485-486, s 421- 443
 • Samdal, Svein; Novikov, Vladimir P.; Tarasenko, Svetlana A.; Shen, Quang & Vilkov, Lev V. (1999). The molecular structure and puckering potential function of 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disilacyclobutane determined by gas electron diffraction and relaxation constraints from ab initio calculations. Journal of Molecular Structure.  ISSN 0022-2860.  485-486, s 135- 152
 • Samdal, Svein; Novikov, Vladimir P.; Tarasenko, Svetlana A.; Shen, Quang & Vilkov, Lev V. (1999). The molecular structure and the puckering potential function of 1,1-dimethylsilacyclobutane determined by gas electron diffraction and relaxation constraints from ab initio calculations. Journal of Molecular Structure.  ISSN 0022-2860.  s 71- 89
 • Shishkov, Igor F.; Khristenko, Lyudmila V.; Sipachev, Victor A.; Vilkov, Lev V.; Samdal, Svein; Gundersen, Snefrid & Palafox, Mauricio A. (1999). A reinvestigation of the molecular structure of dimethyl-N-nitramine by gas electron diffractio, ab initio calculations of the molecular geometry and the force field and vibrational spectra. Journal of Molecular Structure.  ISSN 0022-2860.  485-486, s 153- 161
 • Borisenko, K. B.; Samdal, Svein; Shishkov, I. F. & Vilkov, L. V. (1998). Intramolecular motion and molecular structure of N-nitropyrrolidine: A gas-phase electron diffraction and ab initio molecular orbital study.. Acta Chemica Scandinavica.  ISSN 0904-213X.  52, s 312- 321 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Borisenko, Konstantin B.; Samdal, Svein; Shishkov, Igor F. & Vilkov, Lev V. (1998). Molecular structure and conformations of tetrahydrofurfuryl alcohol from a joint gas-phase electron diffraction and ab initio molecular orbital investigation. Journal of Molecular Structure.  ISSN 0022-2860.  448, s 29- 41
 • Gundersen, Snefrid; Samdal, Svein; Seip, Ragnhild; Shorokhov, Dimitry J. & Strand, Tor G (1998). The molecular structure, conformation, potential to internal rotation and force field of 2,2,2-trichloroacetamide as studied by gas electron diffraction and quantum chemical calculations. Journal of Molecular Structure.  ISSN 0022-2860.  445, s 229- 242
 • Novikov, V. P.; Tarasenko, S. A.; Samdal, Svein & Vilkov, L. V. (1998). The molecular structure and the puckering potential function of 1,1-dichloro-silacyclobutane determined by gas electron diffraction and relaxation constraints from ab initio calculations.. Journal of Molecular Structure.  ISSN 0022-2860.  445, s 207- 227
 • Samdal, Svein (1998). Acetamide, a challenge to theory and experiment? On the molecular structure, conformation, potential to internal rotation of the methyl group and force fields of free acetamide as studied by quantum chemical calculations.. Journal of Molecular Structure.  ISSN 0022-2860.  440, s 165- 174
 • Samdal, Svein; Borisenko, Konstantin B.; Suslova, Elena N.; Sipachev, Victor A.; Shishkov, Igor F. & Vilkov, Lev V. (1998). Molecular structure and pseudorotation in 3,3-dimethyl-3-silatetrahydro- thiophene from a joint gas-phase electron diffraction and ab initio molecular orbital study. Acta Chemica Scandinavica.  ISSN 0904-213X.  52, s 975- 984 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Samdal, Svein & Mastryukov, Vladimir S. (1998). Asymmetry in methyl group of ethane during internal rotation: Ab initio study. Journal of Computational Chemistry.  ISSN 0192-8651.  19(10), s 1141- 1145
 • Haaland, Arne; Samdal, Svein; Strand, T. G.; Tafipolsky, M. A.; Volden, H. V.; van de Heisteeg, B. J. J.; Akkerman, O. S. & Bickelhaupt, F. (1997). The molecular structure of a germacyclobutane by gas electron diffraction and ab initio molecular orbital calculations.. Journal of Organometallic Chemistry.  ISSN 0022-328X.  536-537, s 217- 221
 • Kristenko, L. V.; Ivanova, E. Yu.; Pyatakov, N. F.; Samdal, Svein; Shishkov, I. F.; Pentin, Yu. A. & Vilkov, L. V. (1997). Vibrational spectra and rotational isomerism for bis(N-2-Cl ethyl)nitroamine.. Journal of Structural Chemistry.  ISSN 0022-4766.  s 244- 256
 • Kristenko, L. V.; Ivanova, E. Yu.; Pyatakov, N. F.; Samdal, Svein; Shishkov, I. F.; Pentin, Yu. A. & Vilkov, L. V. (1997). Vibrational spectra and rotational isomerism for bis(N-2-Cl ethyl)nitroamine.. Journal of Structural Chemistry.  ISSN 0022-4766.  38, s 244- 256

Se alle arbeider i Cristin

 • Kveseth, Kari; Haaland, Arne & Samdal, Svein (2018). Artikkelserie om Elektrondiffraksjon i Norge 2. artikkel; Otto Chr. Bastiansen, Vitenskapelige høydepunkter. Kjemi.  ISSN 0023-1983.  3, s 18- 25
 • Zatula, Alexey; Uggerud, Einar; Helgaker, Trygve & Samdal, Svein (2012). Experimental and computational studies of dynamic processes in ionic water clusters..
 • Strenalyuk, Tatyana; Samdal, Svein & Helgaker, Trygve (2008). Molecular structure of phthalocyanine complexes using gas-phase electron diffraction and quantum chemical calculations.
 • Møllendal, Harald & Samdal, Svein (2006). Conformation and Intramolecular Hydrogen Bonding of 2-Chloroacetamide as Studied by Microwave Spectroscopy and Quantum Chemical Calculations.
 • Guillemin, Jean-Claude; Gundersen, Snefrid; Samdal, Svein; Strenalyuk, Tatyana & Volden, Hans Vidar (2005). The molecular structure of propargylgermane, allylstannane and vinylstannane studied by gas-phase electron diffraction and quantum chemical computations.
 • Gundersen, Snefrid; Samdal, Svein; Strenalyuk, Tatyana & Volden, Hans Vidar (2005). The molecular structure of phthalocyaninato- and hexadecafluoro phthalocyaninato-zinc and aluminum- and gallium-phthalocyanine chloride determined by gas-phase electron diffraction and DFT calculations.
 • Møllendal, Harald; Samdal, Svein; Holub, Josef & Hnyk, Drahomir (2003). Microwave Spectrum and Structure of 1-Thia-closo-dodecaborane(11), 1-SB11H11. Vis sammendrag
 • Møllendal, Harald; Samdal, Svein; Holub, Josef & Hnyk, Drahomir (2002). The Structure of 1-Thia-closo-decaborane(9), 1-SB9H9, as Determined by Microwave Spectroscopy and Quantum Chemical Calculations. Vis sammendrag
 • Gundersen, Grete; Haaland, Arne; Samdal, Svein; Strand, Tor G; Hagen, Kolbjørn; Stølevik, Reidar & Trætteberg, Marit (1999). THE NORWEGIAN ELECTRON DIFFRACTION GROUP Annual report 1998. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. nov. 2010 15:14 - Sist endret 15. sep. 2014 09:08