Mastergradseksamen: Esma Ben Hassine

Capillary poly(styrene-co-octadecene-co-divinylbenzene) monolithic trap columns for bioanalytical analysis

Veiledere:

  • Professor Elsa Lundanes

  • Førsteamanuensis Steven Wilson

  • PhD Tore Vehus

  • PhD Ole Kristian Brandtzæg

  • Stipendiat Henriette Engen Berg

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden i seminarrom Dalton for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:
 

  • Professor Jaan Roots, Kjemisk institutt, UiO

  • Enhetsleder Magnus Røgeberg, Rettstoksikologisk Analytikk, OUS

Last ned fullstendig kunngjøring

Publisert 16. okt. 2018 09:46 - Sist endret 16. okt. 2018 09:46