Mastergradseksamen: Kristin Hubred Nygård

”Syntese og karakterisering av hydridoksider i systemet La2-xNdxLiHO3

(0 ≤ x ≤ 2)”

Veiledere:

  • Professor Anja O. Sjåstad
  • Stipendiat Øystein S. Fjellvåg

 

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden i seminarrom ØU52 for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:
 

  • Professor Stian Svelle, Kjemisk institutt, UiO
     

  • Seniorforsker Magnus H. Sørby, IFE
     

Last ned fullstendig kunngjøring

Publisert 23. aug. 2018 13:16 - Sist endret 23. aug. 2018 13:17