Mastergradseksamen: Simen Reynolds von der Lippe

"Memristive behaviour of Carbon Nanoparticle systems"

Veiledere:

  • Professor Ørjan Grøttem Martinsen

  • Professor II Geir Helgesen

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden i møterom V130b for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Professor emeritus Hans Pecseli, Fysisk institutt, UiO

  • Forskningsdirektør Ole-Erling Rosseland, ZENITEL Norway AS

Last ned fullstendig kunngjøring

Publisert 7. nov. 2018 11:40 - Sist endret 7. nov. 2018 11:40