Mastergradseksamen: Vegard Rønning

”Development of an online system for characterization of irradiation-induced defects in semiconductors”

Veiledere:

  • Lasse Vines

  • Edouard Monakhov

  • Christian Zimmermann

 

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden i seminarrom Avogadro for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:
 

  • Førsteamanuensis Ketil Røed, Fysisk Institutt, UiO

  • Dr. Helge Malmbekk, Justervesenet

 

Last ned fullstendig kunngjøring

Publisert 5. juni 2018 13:16 - Sist endret 5. juni 2018 13:16