Mastergradseksamen: Erik Skaar

"Structure-Property Relations in Thin Films of LaNiO3 and LaNi1-xCuxO3"

Veileder:

  • Professor  Helmer Fjellvåg, UiO

  • Førstelektor Henrik Hovde Sønsteby, UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden i seminarrom Curie for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Professor Stian Svelle,Kjemisk institutt, UiO

  • Dr. Scient Martin Lie,Benestad AS

 

Publisert 4. juni 2019 14:30 - Sist endret 4. juni 2019 14:30