Mastergradseksamen: Galina Tenkova Yavasheva

"A Fundamental Study of Pt100-xNix Nanoparticles: Synthesis and Characterization"

Veiledere:

  • Professor Anja Olafsen Sjåstad, Kjemisk Insitutt, UiO
  • PhD Martin Jensen, Kjemisk Institutt, UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden i seminarrom Curie for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Professor Jaan Roots, Kjemisk institutt, UiO

  • Seniorforsker Magnus Helgerud Sørby, IFE

 

Publisert 14. juni 2019 18:05 - Sist endret 20. juni 2019 09:15