Mastergradseksamen: Kevin Gregor Both

"Cu2O – ZnO p-n Junctions: Thermodynamics, Structure, and Properties – an Experimental and Theoretical Study"

Veiledere:

  • Professor  Truls Norby, UiO

  • Forsker/Førstelektor Tor S. Bjørheim, UiO

  • Seniorforsker Ole Martin Løvvik, Sintef Industri

  • Postdoktor Kalliopi Bazioti, Senter for materialvitenskap og nanoteknologi fysikk

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden i seminarrom Curie for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Professor Ola Nilsen, Kjemisk institutt, UiO

  • Seniorforsker Jonathan Polfus, SINTEF

 

Publisert 28. mai 2019 13:51 - Sist endret 28. mai 2019 16:24