Mastergradseksamen: Kjetil Karlsen

"Characterization of Li doped, magnetron sputtered Cu2O thin films"

Veiledere:

  • Professor Eduard Monakhov, UiO

  • Dr. Kristin Bergum, UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden i seminarrom Avogadro for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Professor Carsten Andrew Lutken, Fysisk institutt, UiO

  • Dr. Pekka Neuvonen, Justervesenet

 

Publisert 11. juni 2019 13:44 - Sist endret 11. juni 2019 13:44