Mastergradseksamen: Madeeha Khalid Pedersen

"Fundamentals of Positrodes for Proton Ceramic Electrochemical Cells"

Veiledere:

  • Professor Truls Norby, Kjemisk Institutt, UiO
  • Førstelektor Tor Svendsen Bjørheim, Kjemisk Institutt, UiO
  • Forsker Ragnar Strandbakke, Kjemisk Institutt, UiO
  • Seniorforsker Marie-Laure Fontaine, Sintef Industri

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden i seminarrom Berzelius for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Professor Ola Nilsen, Kjemisk institutt, UiO

  • Forsker Harald Malerød-Fjeld, CoorsTek

 

Publisert 19. juni 2019 15:07 - Sist endret 26. juni 2019 12:38