Mastergradseksamen: Marcel Bjerkmann

"Synthesis of Novel Phenanthridin-8-ol Derivatives Functionalized in the A- and C-rings by Means of a Microwave-mediated Intramolecular Diels-Alder Cycloaddition on Furan (IMDAF) Reaction"

Veileder:

  • Professor Lise-Lotte Gundersen, Kjemisk institutt, UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden i seminarrom Curie 
for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Førsteamanuensis Øyvind Antonsen, Høgskolen i Innlandet

  • Professor Steven Wilson, Kjemisk institutt, UiO

 

Publisert 9. des. 2019 09:02 - Sist endret 9. des. 2019 09:11