Mastergradseksamen: Morten Østigård

"Advanced Modelling of NiMH Batteries: Integrating Renewable Energy Sources into EV Charging Stations"

Veiledere:

  • Førsteamanuensis Sabrina Sartori, ITS v/UiO

  • FørsteamanunesisØystein Ulleberg, IFE v/ UiO

  • Førsteamanunesis Anette E. Gunnæs, FI v/UIO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden i seminarrom Curie for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Professor Eli Olaug Hole, Fysisk institutt, UiO

  • Seniorforsker Yngve Larring, Sintef Oslo

 

Publisert 11. juni 2019 14:50 - Sist endret 11. juni 2019 14:50