Mastergradseksamen: Svein Tveit

"Egnethet av en minigasskromatograf i kjemi programfag i norsk videregående skole "

Veileder:

  • Professor  Elsa Lundanes, UiO

  • Universitetslektor emerita Brit Skaugrud  

  • Førstelektor Karoline Fægri, UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden i seminarrom Avogadro for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Professor Harald Walderhaug, Kjemisk institutt, UiO

  • Universitetslektor Hans- Georg Køller, Universitetet i Tromsø.

 

Publisert 4. juni 2019 14:59 - Sist endret 11. juni 2019 09:43