Mastergradseksamen: Sverre Løyland

"Simple Models for Biological CO₂-fixation: Gas-Phase Carboxylation of Deprotonated Glycolaldehyde and Its Reverse Analogs"

Veiledere:

  • Professor Einar Uggerud, Kjemisk Insitutt, UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden i seminarrom Curie for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Professor Ola Nilsen, Kjemisk institutt, UiO

  • Professor Knut Børve, Kjemisk Instiutt, UiB

 

Publisert 11. juni 2019 15:17 - Sist endret 11. juni 2019 15:17