Mastergradseksamen: Ago Mrsa

"Miniaturized liquid chromatography systems for small molecule analysis of organoids"

Veileder:

  • Professor Steven Ray Wilson, Kjemisk Institutt,  UiO
  • Professor Elsa Lundanes, Kjemisk Institutt, UiO

  • Stipendiat Frøydis Sved Skottvoll

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Dr. Helle Malerød-Fjeld, Avdeling for Rettstoksikologisk Analytikk, OUS

  • Professor Leon Reubsaet, Farmasøytisk Institutt, UiO
Publisert 12. aug. 2020 10:46 - Sist endret 12. aug. 2020 10:46