Mastergradseksamen: Andreas Connor Olofsson

"An investigation of Ca3CoMnO6 as a thin-film layer on oxide thermoelectric materials"

Veileder:

  • Professor Truls Norby, Kjemisk Institutt,  UiO
  • Stipendiat Raphael Schuler, Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi kjemi, UiO

  • Postdoktor Nikola Kanas, NTNU

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  •  Professor Kjell Wiik, NTNU

  • Professor Unni Olsbye, Kjemisk institutt, UiO
Publisert 19. juni 2020 11:17 - Sist endret 19. juni 2020 11:17