Mastergradseksamen: Astrid Hermansen

"Development and implementation of open tubular columns for high-sensitivity liquid chromatography-mass spectrometry proteomics of liver organoids"

Veileder:

  • Professor Elsa Lundanes, Kjemisk Institutt,  UiO
  • Stipendiat Frøydis Sved Skottvoll, Kjemisk Institutt, UiO

  • Professor Steven Ray Wilson, Kjemisk Institutt, UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Enhetsleder ved Rettstoksikologisk Institutt Magnus Røgeberg, OUS

  • Professor Rolf David Vogt ved Kjemisk Institutt, UiO
Publisert 13. aug. 2020 13:53 - Sist endret 13. aug. 2020 13:53