Mastergradseksamen: Bjørn Gading Solemsli

"A Study of Catalytic Pt Nanoparticles inside a Nano-porous Functionalized UiO MOF-matrix for CO2-Hydrogenation"

Veileder:

  • Professor Unni Olsbye, Kjemisk Institutt, UiO
  • Stipendiat Emil Sebastian Gutterød, Kjemisk Institutt, UiO

  • Førsteamanuensis, Anette Eleonora Gunnæs, Fysisk Institutt, UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Professor Morten Bjørgen, OsloMet

  • Førsteamanuensis Reidar Lund, Kjemisk Institutt, UiO
Publisert 3. juli 2020 09:28 - Sist endret 3. juli 2020 09:28