Mastergradseksamen: Christine Pettersen

"Preparation, Characterization and Oxidation of Nanostructured Pt-Rh Surfaces"

Veileder:

  • Professor Anja Olafsen Sjåstad, Kjemisk institutt, UiO
  • Forsker Oleksii Ivashenko, Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi, UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Professor Hilde Johnsen Venvik, NTNU

  • Professor Steven Ray Haakon Wilson, Kjemisk institutt, UiO

 

Publisert 23. juni 2020 23:15 - Sist endret 23. juni 2020 23:15