Mastergradseksamen: Dag Kristian Sannes

"Synthesis and characterization of 2,6-NDC zirconium MOF"

Veileder:

  • Professor Karl Petter Lillerud, Kjemisk Institutt,  UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Foskningsleder Jasmina Hafizovic Cavka, SINTEF Industri

  • Professor Reidar Haugsrud, Kjemisk institutt, UiO
Publisert 19. juni 2020 12:24 - Sist endret 19. juni 2020 12:24