Mastergradseksamen: Eirik Koch Jubskås

"Al2O3 Layers Deposited by Atomic Layer Deposition for Surface Passivation and Passivated Contacts in High Efficiency Silicon Based Solar Cells"

Veiledere:

  • Professor Lasse Vines, Fysisk institutt, UiO
  • Forsker Halvard Haug, Institutt for energiteknikk

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Seniorforsker Ørnulf Nordseth, Institutt for energiteknikk

  • Professor Johannes Skaar, Fysisk institutt, UiO

 

Publisert 16. juni 2020 11:14 - Sist endret 16. juni 2020 11:14