Mastergradseksamen: Erlend Hall

"Synthesis and characterisation of PEDOT:PSS/silicon interfaces for use in low cost, high efficiency solar cells"

Veileder:

  • Professor Eduard Monakhov, Fysisk institutt, UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • dr. Jarle Gran, Justervesenet

  • Førsteamanuensis Øystein Prytz, Fysisk institutt, UiO

 

Publisert 2. juni 2020 08:55 - Sist endret 2. juni 2020 10:37