Mastergradseksamen: Espen Førdestrøm Verhoeven

"Determining Hydrogen's influence on electrically active defects in β - Ga2O3"

Veileder:

  • Professor Lasse Vines, Fysisk Institutt, UiO
  • Stipendiat Christian Zimmermann, Fysisk Institutt, UiO

  • Stipendiat Ymir Kalmann Frodason, Fysisk Institutt, UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Dr. Helge Malmbekk, Justervesenet

  • Professor Eduard Monakhov, Fysisk Institutt, UiO
     
Publisert 21. aug. 2020 14:06 - Sist endret 21. aug. 2020 14:06