Mastergradseksamen: Georgios Peletis

"Direct Cu-catalyzed N3-arylation of hydantoins"

Veileder:

  • Førsteamanuensis Alexander Sandtorv, Kjemisk institutt, UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden i møterom V130b for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Professor Yngve Stenstrøm, NMBU

  • Professor Stian Svelle, Kjemisk institutt, UiO

 

Publisert 14. jan. 2020 13:13 - Sist endret 14. jan. 2020 13:22