Mastergradseksamen: Giacomo Pesci

"Follow the Light - Tracking 14F7’s cellular journey with luminescence"

Veileder:

  • Professor Ute Krengel, Kjemisk Institutt,  UiO
  • Stipendiat Heddsa Johannesen, Kjemisk Institutt, UiO
  • Førsteamanuensis Geir Åge Løset, Institutt for biovitenskap, UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Dr. Paul Hoff Backe, OUS

  • Professor Unni Olsbye, Kjemisk institutt, UiO
Publisert 20. juni 2020 01:00 - Sist endret 20. juni 2020 01:01