Mastergradseksamen: Håkon Andersen

"Functional Properties and Electrochemical Performance of New Positrode Materials for Proton Ceramic Electrochemical Cells"

Veileder:

  • Professor Truls Norby, Kjemisk Institutt,  UiO
  • Postdoktor Ragnas Strandbakke, Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi kjemi, UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Forsker Harald Malerød-Fjeld, CoorsTek Membrane Sciences AS

  • Professor Steven Ray Haakon Wilson, Kjemisk institutt, UiO
Publisert 19. juni 2020 12:51 - Sist endret 19. juni 2020 12:51