Mastergradseksamen: Ida Caroline Sneis Boger

"Determination of liver organoid- and spheroid induced drug metabolites using liquid chromatography-mass spectrometry"

Veileder:

  • Professor Steven Ray Haakojn Wilson, Kjemisk Institutt,  UiO
  • Stipendiat Frøydis Sved Skottvoll, Kjemisk Institutt, UiO

  • Professor Elsa Lundanes, Kjemisk Institutt, UiO

  • Seniorforsker Inger Lise Bogen, Oslo Universitetssykehus HF

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Senioringeniør Hanne Kolsrud Hustoft, NMBU

  • Førsteamanuensis Reidar Lund, Kjemisk institutt, UiO
Publisert 19. juni 2020 11:33 - Sist endret 19. juni 2020 11:33