Mastergradseksamen: Johnny Andreas Sannes

"𝑪𝑶𝟐 adsorption and characterization of tailor-made metal-organic frameworks"

Veileder:

  • Professor Unni Olsbye, Kjemisk Institutt,  UiO
  • Senioringeniør Georgios Kalantzopoulos, Kjemisk Institutt, UiO
  • Seniorforsker Bjørnar Arstad, SINTEF

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Seniorforsker Richard Blom, SINTEF

  • Professor Ola Nilsen, Kjemisk Institutt, UiO
Publisert 11. juni 2020 13:30 - Sist endret 11. juni 2020 13:30