Mastergradseksamen: Kari Anne Andersen

"UiO-66 metal-organic framework materials as stationary phases for liquid chromatography"

Veileder:

  • Professor Elsa Lundanes, Kjemisk Institutt, UiO
  • Professor Steven Ray Wilson, Kjemisk Institutt, UiO

  • Stipendiat Henriette Engen Berg, Kjemisk Institutt, UiO

  • Professor Unni Olsbye, Kjemisk Institutt, UiO

  • Professor Karl Petter Lillerud, Kjemisk Institutt, UiO

  • Forsker Sachin Maruti Chavan, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, UiS

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Forsker Bent-Tore Røen, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

  • Professor Stig Pedersen-Bjergaard, Farmasøytisk Institutt, UiO
Publisert 21. aug. 2020 15:53 - Sist endret 21. aug. 2020 16:05