Mastergradseksamen: Karoline Sjøen Andersen

"Hydrophobic coatings for offshore PV modules, Impact of precipitation from seawater on the protective glass"

Veileder:

  • Professor Truls Eivind Norby, Kjemisk institutt, UiO
  • Forsker Athanasios Eleftherios Chatzitakis, Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi, UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Forskningsleder Christian Simon, SINTEF

  • Professor Steven Ray Haakon Wilson, Kjemisk institutt, UiO

 

Publisert 8. juni 2020 13:44 - Sist endret 8. juni 2020 13:44