Mastergradseksamen: Maria Schüller

"A targeted proteomics approach for the investigation of drug-induced liver injury in hepatic organoids using nano liquid chromatography mass spectrometry"

Veileder:

  • Professor, Steven Ray Haakon Wilson, Kjemisk Institutt,  UiO
  • Stipendiat Frøydis Sved Skottvoll, Kjemisk Institutt, UiO
  • Professor Elsa Lundanes, Kjemisk Institutt, UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  •  Dr. Helle Malerød-Fjeld, avdeling for rettstoksikologisk analytikk, OUS

  • Førsteamanuensis Trine Grønhaug Halvorsen, Farmasøytisk institutt, UiO
Publisert 11. juni 2020 12:58 - Sist endret 17. juni 2020 23:27