Mastergradseksamen: Mikael Bergedalen Kiste

"Karakterisering av elektriske egenskaper til ZnO og SiC"

Veileder:

  • Førsteamanuensis Øystein Prytz, Fysisk Institutt, UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Seniorforsker Fredrik Hage, SuperSTEM

  • Professor Magne Sveen Guttormsen, Fysisk Institutt, UiO
Publisert 30. sep. 2020 11:09 - Sist endret 30. sep. 2020 11:17