Mastergradseksamen: Osama Zariouh

"Deposition of phase-pure Cu2O by magnetron sputtering"

Veiledere:

  • Professor Eduard Monakhov, Fysisk institutt, UiO
  • Forsker Kristin Bergum, Senter for materialvitenskap og nanoteknologi

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Seniorforsker Seniorforsker Marit Synnøve Sæverud Stange, SINTEF

  • Professor Ola Nilsen, Kjemisk institutt, UiO

 

Publisert 18. juni 2020 08:32 - Sist endret 18. juni 2020 08:32