Mastergradseksamen: Patricia Reyes Cordero

"NMR and spectrophotometric investigations of D-glyceraldehyde metabolism via methylglyoxal"

Veileder:

  • Professor Frode Rise, Kjemisk institutt, UiO
  • Professor Bjørnar Hassel, Avdeling for nevrohabilitering, UiO
  • Professor Steven Ray Wilson, Kjemisk Institutt, UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Forsker Finn Lillelund Aachman, Thermo-Fischer

  • Professor Rolf David Vogt, Kjemisk Institutt, UiO

 

Publisert 11. aug. 2020 09:52 - Sist endret 18. aug. 2020 09:32