Mastergradseksamen: Robert Brevik

"Rational Design of MOFs for CO2 Capture"

Veileder:

  • Forsker Ainara Nova, Hylleraas-senteret, UiO
  • Professor Karl Petter Lillerud, Kjemisk Institutt, UiO
  • Forsker David Balcells Badia, Hylleraas-senteret, UiO
  • Forsker Torstein Fjermestad, Hylleraas-senteret, UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Seniorforsker Ole Swang, SINTEF

  • Professor Harald Walderhaug, Kjemisk Institutt, UiO

Du kan følge eksamen på Zoom. Lenke til Zoom-møtet er: https://uio.zoom.us/j/66278093716

 

Publisert 23. juni 2020 13:33 - Sist endret 25. juni 2020 06:58