Mastergradseksamen: Roystan James

"Electrical properties of La2CuO4 and Nd2CuO4 and their coexistent p-n heterojunction"

Veileder:

  • Professor Truls Norby, Kjemisk Institutt,  UiO
  • Forsker Tor Svendsen Bjørheim, Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi kjemi, UiO

  • Professor Lasse Vines, Fysisk institutt, UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  •  Forsker Jonathan Polfus, SINTEF Industri

  • Professor Stian Svelle, Kjemisk institutt, UiO
Publisert 19. juni 2020 10:53 - Sist endret 19. juni 2020 10:53