Mastergradseksamen: Silje Holm Sørensen

"Organic Sensitization in Lanthanide Fluoride Nanostructures for Upconversion"

Veileder:

  • Professor Ola Nilsen, Kjemisk Institutt,  UiO
  • Forsker Per-Anders Stensby Hansen, Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi kjemi, UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  •  Forsker Morten Frøseth, SINTEF Industri

  • Professor Reidar Haugsrud, Kjemisk institutt, UiO
Publisert 19. juni 2020 09:42 - Sist endret 19. juni 2020 09:42