Mastergradseksamen: Susanne Jørgensen

"Studying spatial trends of heavy metals in soil from a tropical region"

Veileder:

  • Professor Rolf David Vogt, Kjemisk Institutt,  UiO
  • Stipendiat Maja Nipen, Kjemisk Institutt, UiO

  • Professor Knut Breivik, Kjemisk Institutt, UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Førsteamanuensis Ståle Haaland, NMBU

  • Professor Steven Wilson, Kjemisk Institutt, UiO
Publisert 9. okt. 2020 13:53 - Sist endret 9. okt. 2020 13:53