Mastergradseksamen: Sushant Kumar

"Potentiometric acid-base titration as a tool to characterize porous solid acids"

Veileder:

  • Professor Stian Svelle, Kjemisk Institutt,  UiO
  • Professor Karl Petter Lillerud, Kjemisk Institutt UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  •  Professor Morten Bjørgen, OsloMet

  • Professor Harald Walderhaug, Kjemisk institutt, UiO
Publisert 7. aug. 2020 10:55 - Sist endret 7. aug. 2020 10:57