Mastergradseksamen: Veronica Anne-Line Kathrine Killi

"Thin films of ruthenates by atomic layer deposition (ALD)"

Veileder:

  • Professor Ola Nilsen, Kjemisk institutt, UiO
  • Postdoktor Henrik Hovde Sønsteby, Kjemisk Institutt,  UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Seniorforsker Magnus Sørby, IFE

  • Professor Reidar Haugsrud, Kjemisk institutt, UiO

 

Publisert 23. juni 2020 21:55 - Sist endret 23. juni 2020 21:55