Mastergradseksamen: Aleksander Granum Dalevold

"Synthesis directed towards 8-hydroxyphenanthridines functionalized in the C-ring"

Veileder:

  • Professor Lise-Lotte Gundersen, Kjemisk Institutt, UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Førsteamanuensis Øyvind Antonsen, Høgskolen Innlandet

  • Professor Harald Walderhaug, Kjemisk Institutt, UiO
Publisert 20. mai 2021 12:34 - Sist endret 20. mai 2021 12:34