Mastergradseksamen: Arild Xue Hagen

"Attempt at Cu-catalyzed N-1 arylation of hydantoin"

Veileder:

  • Førsteamanuensis Alexander Harald Sandtorv, Kjemisk Institutt, UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Førsteamanuensis Jørn Hansen, UiT

  • Professor Steven Wilson, Kjemisk Institutt, UiO
Publisert 28. juni 2021 12:59 - Sist endret 28. juni 2021 12:59