Mastergradseksamen: Daniel Fikstvedt

"Effect of drivers in context of catchment characteristics on changes in DOM concentrations"

Veileder:

  • Professor Rolf David Vogt, Kjemisk Institutt, UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Forsker Sjur Andersen ved Miljødirektoratet

  • Professor Steven Ray Haakon Wilson ved Kjemisk Institutt, UiO
Publisert 8. juni 2021 11:37 - Sist endret 8. juni 2021 11:37