Mastergradseksamen: Egil Sperstad Køller

"The Effect of Exsolved Nanoparticles on the Thermoelectric Properties of SrTiO3"

Veileder:

  • Professor Truls Norby, Kjemisk Institutt, UiO
  • Forsker Tor Svendsen Bjørheim, Kjemisk Institutt, UiO
  • Stipendiat Kevin Gregor both, Kjemisk Institutt, UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Professor Kjell Wiik, NTNU

  • Professor Ola Nilsen, Kjemisk Institutt, UiO
Publisert 8. sep. 2021 13:16 - Sist endret 8. sep. 2021 13:16