Mastergradseksamen: Eirill Strand Hauge

"Extrapolating the Electric Dipole Moment"

Veileder:

  • Professor Thomas Bondo Pedersen, Kjemisk Institutt, UiO
  • Professor Trygve Ulf Helgaker, Kjemisk Institutt, UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden i seminarrom Curie for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Førsteamanuensis Ida-Marie Høyvik, NTNU

  • Professor Harald Walderhaug, Kjemisk Institutt, UiO
Publisert 30. nov. 2021 16:54 - Sist endret 30. nov. 2021 16:54