Mastergradseksamen: Erik Konradsen

"Development of a novel method for synthesis of β-lactam"

Veileder:

  • Professor Tore Bonge-Hansen, Kjemisk Institutt, UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Professor Yngve H. Stenstrøm, NMBU

  • Professor Unni Olsbye, Kjemisk Institutt, UiO
Publisert 4. juni 2021 11:52 - Sist endret 4. juni 2021 11:52