Mastergradseksamen: Ingrid Jin Schanke

"Transport within protocell-nanotube networks and its implications for communication of primitive cells"

Veileder:

  • Førsteamanuensis Irep Gözen, NCMM, UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Professor Paul Dommersnes, NTNU

  • Professor Steven Wilson, Kjemisk Institutt, UiO
Publisert 11. juni 2021 15:02 - Sist endret 11. juni 2021 15:02