Mastergradseksamen: Ingvild Bergsbak

"Numerical device simulations of ZnOxNy for Si-based tandem solar cells using Silvaco Atlas"

Veileder:

  • Forsker Kristin Bergum, Fysisk Institutt, UiO
  • Forsker Halvard Haug, IFE
  • Seniorforsker Ørnulf Nordseth, IFE
  • Stipendiat Kjetil Karlsen, Fysisk Institutt, UiO 

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Seniorforsker Marco Povoli, SINTEF 

  • Professor emeritus Magne Guttormsen, Fysisk Institutt, UiO
Publisert 9. juni 2021 22:15 - Sist endret 14. juni 2021 12:54